Garść danych o bankach regionalnych KZBS

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu utworzony został przez banki spółdzielcze z 11 województw północno-zachodniej Polski.

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu utworzony został przez banki spółdzielcze z 11 województw północno-zachodniej Polski. Działalność operacyjną rozpoczął w czerwcu 1991 r. Akcjonariuszami banku są 274 banki spółdzielcze, w tym bank francuski Credit Mutuel. Do obsługi 114 banków spółdzielczych, które podpisały umowę zrzeszenia w GBW zorganizowano 7 oddziałów rozliczeniowych. GBW na koniec 1992 r. zatrudniał 213 osób, z czego 39 w oddziałach. Kapitał akcyjny banku wynosi 100 mld zł, suma bilansowa (koniec 1992 r.) wynosiła: dla banku - 1270,3 mld zł, a grupy banków zrzeszonych - 6,55 mld zł. GBW udzielił 894 kredyty na łączną kwotę 64,4 mld zł z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużania Rolnictwa.

Bank Unii Gospodarczej SA w Warszawie zrzesza banki spółdzielcze z 30 województw północno-wschodniej, centralnej i południowo-wschodniej Polski. Działalność operacyjną rozpoczął w kwietniu 1992 r. Akcjonariuszami banku są 254 banki spółdzielcze i 4 inne osoby prawne. Do obsługi 83 banków spółdzielczych, które podpisały umowę zrzeszenia w BUG zorganizowano 11 oddziałów rozliczeniowych. Liczba zatrudnionych w BUG wynosiła wg stanu na koniec grudnia 1992 r. - 122 osób, w tym 69 w oddziałach. Kapitał akcyjny banku wynosi 73,1 mld zł, suma bilansowa: dla banku (koniec 1992 r.) 411,4 mld zł, dla grupy banków zrzeszonych (styczeń 1993 r.) - 2508,9 mld zł. BUG udzielił w 1992 r. 243 kredyty na łączną kwotę 82,8 mld zł z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużania Rolnictwa.

Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni SA we Wrocławiu zrzesza banki spółdzielcze z 18 województw Polski południowej. Działalność operacyjną rozpoczął w lipcu 1992 r. Akcjonariuszami banku jest 235 banków. Do obsługi 83 banków spółdzielczych, które podpisały umowę zrzeszenia w GBPZ zorganizowano 19 oddziałów rozliczeniowych. Liczba zatrudnionych w GBPZ wynosiła wg stanu na koniec grudnia 1992 r. - 220 osób, w tym 143 w oddziałach. Kapitał akcyjny banku wynosi 180 mld zł, suma bilansowa (koniec 1992 r.): dla banku 1322,8 mld zł, dla grupy banków zrzeszonych - 8123,8 mld zł. GBPZ udzielił w 1992 r. 47 kredytów na łączną kwotę 21,4 mld zł z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużania Rolnictwa.


TOP 200