Gala Lider Informatyki 2004

Fotoreportaż z Gali Lider Informatyki 2004

Fotoreportaż z Gali Lider Informatyki 2004

Gala Lider Informatyki 2004

Jan Tkaczow, prezes zarządu, dyrektor generalny Messenger Service Stolica - zdobywca tytułu Lider Informatyki 2004 w kategorii Handel i usługi w chwilę po ogłoszeniu werdyktu jury.

Tytuły Lidera Informatyki 2004 zdobyli również: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, Bank BPH i Urząd Miasta Poznania; wyróżnienie specjalne - Stowarzyszenie "Miasta w Internecie".

Gala Lider Informatyki 2004

W rzędzie górnym (od lewej strony):

Tomasz Pieniążek, dyrektor finansowy w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris; Piotr Kołodziejczyk, sekretarz Urzędu Miasta Poznania; Kajetan Wojsyk, wiceprezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie"; Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" - wyróżnienie specjalne w konkursie Lider Informatyki 2004; Niels Lundorff, wiceprezes zarządu Banku BPH nadzorujący finanse, kontroling i ryzyko rynkowe; Henryk Baniowski, dyrektor zarządzający obszarem informatyki w Banku BPH - Lider Informatyki 2004 w kategorii Finanse i bankowość

W rzędzie dolnym (od lewej strony):

Jacek Badowski, kierownik Działu Informatyki w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris - Lider Informatyki 2004 w kategorii Przemysł; Andrzej Piechowiak, dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Poznania - Lider Informatyki 2004 w kategorii Administracja państwowa; Ryszard Grobelny, prezydent miasta Poznania; Jan Tkaczow, prezes zarządu, dyrektor generalny Messenger Service Stolica - Lider Informatyki 2004 w kategorii Handel i usługi; Tomasz Kalinowski, dyrektor Działu Informatyki Messenger Service Stolica; prof. Jan Węglarz, pełnomocnik dyrektora ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego - Lider Informatyki 2004 w kategorii Organizacje użyteczności publicznej; dr inż. Maciej Stroiński, zastępca dyrektora Poznańskiego Centru Superkomputerowo-Sieciowego

Gala Lider Informatyki 2004

Tomasz Bochenek, dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft, Kazimierz Szot, prezes zarządu IDG Poland, wydawcy tygodnika Computerworld, i Andrzej Dopierała, prezes zarządu HP Polska, witają gości zebranych na Gali Lider Informatyki 2004 w Teatrze Narodowym w Warszawie

Gala Lider Informatyki 2004

Arkadiusz Glinka, kierownik Działu IT w VOS Logistics Polska - Lider Informatyki 2003 w kategorii Handel i usługi, wręcza nagrodę Lidera Informatyki 2004 Janowi Tkaczowi, prezesowi zarządu, dyrektorowi generalnemu Messenger Service Stolica, i Tomaszowi Kalinowskiemu, dyrektorowi Działu Informatyki Messenger Service Stolica

Gala Lider Informatyki 2004

Dorota Poniatowska-Mańczak, dyrektor Obszaru Współpracy z Biznesem i Technologii Informacji w Banku Zachodnim WBK - Lider Informatyki 2003 w kategorii Finanse i bankowość, wręcza nagrodę Lidera Informatyki 2004 Nielsowi Lundorffowi, wiceprezesowi zarządu Banku BPH nadzorującemu finanse, kontroling i ryzyko rynkowe, i Henrykowi Baniowskiemu, dyrektorowi zarządzającemu obszarem informatyki w Banku BPH

Gala Lider Informatyki 2004

Tomasz Pieniążek, dyrektor finansowy w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris; Jacek Badowski, kierownik Działu Informatyki w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris; Sławomir Kierner, członek zarządu, dyrektor IT na Polskę i kraje bałtyckie w Procter & Gamble Operations Polska

Gala Lider Informatyki 2004

Jan Maciej Czajkowski, pełnomocnik prezydenta miasta ds. informatyzacji miasta w Urzędzie Miasta Łodzi, gratuluje Piotrowi Kołodziejczykowi, sekretarzowi Urzędu Miasta Poznania, i Ryszardowi Grobelnemu, prezydentowi miasta Poznania

Gala Lider Informatyki 2004

Galę Lider Informatyki 2004 uświetnił występ harfistki Anny Faber


TOP 200