Gala Lider Informatyki 2003

Lider 2003 - nominowani, laureaci i wielka gala.

Lider 2003 - nominowani, laureaci i wielka gala.

Od siedmiu lat organizujemy konkurs Lider Informatyki. Nagradzamy w nim firmy i instytucje we wzorowy sposób wdrażające i wykorzystujące technologie informatyczne, których dorobek w zakresie zastosowań informatyki zdecydowanie wyróżnia się wśród osiągnięć podobnych organizacji. Tegoroczna edycja konkursu właśnie znalazła swój finał - statuetki Liderów Informatyki 2003 wręczono podczas uroczystej Gali zorganizowanej w wypełnionym po brzegi warszawskim Teatrze Narodowym. Gość honorowy Gali, marszałek Sejmu Marek Borowski żartował, że jeszcze nie zdarzyło mu się widzieć na sali tylu posłów... osób - poprawił się szybko. Nagrody przyznane zostały w pięciu kategoriach - przemysł, finanse i bankowość, handel i usługi, organizacje użyteczności publicznej oraz administracja państwowa. Po raz pierwszy w historii jury konkursu przyznało wyróżnienie specjalne.

"Przegrywają tylko ci, którzy nie biorą udziału" - mówił, gratulując licznej grupie firm nominowanych w kategorii "Przemysł" Tomasz Romanowski, dyrektor Krajowego Centrum Informatyki w ALSTOM Power z Elbląga (laureat z ubiegłego roku). W tym roku w gronie przedsiębiorstw przemysłowych największe uznanie jurorów wzbudziła firma Sanitec Koło sp. z o.o, producent wyrobów sanitarnych. W uzasadnieniu werdyktu podkreślono konsekwencję w realizowaniu przyjętej strategii IT i dalsze plany rozwoju. Wśród nominowanych do nagrody znalazły się także: Elektrociepłownia "Kraków" SA, Hutmen SA z Wrocławia, Icopal SA ze Zduńskiej Woli, Lubella SA z Lublina, Procter & Gamble Operations Polska sp. z o.o. z Warszawy i Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA.

Wśród finalistów kategorii "Finanse i Bankowość" najlepszy okazał się Bank Zachodni WBK SA z Wrocławia. Odbierający nagrodę Mateusz Morawiecki, członek zarządu banku, dziękował informatykom, upatrując sukcesu przede wszystkim w zmianach polegających na lepszym zrozumieniu przez dział IT potrzeb klientów - zarówno zewnętrznych i wewnętrznych.

Poza laureatem w finale tej kategorii znalazły się Fortis Bank Polska SA i Volkswagen Bank Polska SA - oba mające siedziby w Warszawie.

W kategorii "Handel i Usługi" zwycięzcą została firma spedycyjna VOS Logistics Polska sp. z o.o. z Warszawy (dawniej firma występowała pod nazwą Euroad). W finale rywalizowała ona z Brenntag Polska sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla, Carman Polska sp. z o.o. z Katowic i Servisco/DHL Express z Warszawy.

Pomimo ogromnych trudności, z jakimi zmaga się służba zdrowia, na tytuł Lidera Informatyki 2003 - zdaniem jury - zasłużyło Centrum Onkologii Szpital im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. "Dziś leczenie nowotworów nie może być prowadzone bez wykorzystania technologii informatycznych" - przekonywał dyrektor szpitala dr Zbigniew Pawłowicz. O statuetkę w kategorii "Organizacje Użyteczności Publicznej" ubiegało się również Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

"Do trzech razy sztuka!" - mówili, odbierając statuetkę Lidera Informatyki, zadowoleni przedstawiciele Kancelarii Sejmu RP, która po raz trzeci znalazła się w gronie finalistów kategorii "Administracja Państwowa". Stosowane w polskim parlamencie rozwiązania należą do najnowocześniejszych na świecie, a podobno wizytujący Sejm zagraniczni goście chcą wzorować swoje systemy informatyczne na tych, które pracują przy ul. Wiejskiej.

Ponadto do finału dotarł również Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta Chorzów i Urząd Miasta Katowice.

Specjalne wyróżnienie - za propagowanie i realizację idei informatyzacji administracji samorządowej - otrzymało Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych z Poznania.

W jury konkursu zasiadali: Paweł Hajdan, dr Ludwik Maciejec, Wiesław Paluszyński, dr Bogdan Pilawski, Wojciech Raducha.

Gala Lider Informatyki 2003

Zwycięzcy konkursu Lider Informatyki 2003 (od lewej): Kategoria Przemysł: Sanitec Koło, Marek Kukuryka, prezes zarządu, Krzysztof Ptak, dyrektor ds. ERP, i Marek Kozak, dyrektor IT; Kategoria Administracja Państwowa: Kancelaria Sejmu, Krzysztof Czeszejko-Sochacki, szef Kancelarii Sejmu, Zbigniew Jabłoński, dyrektor Ośrodka Informatyki; Kategoria Finanse i Bankowość: Bank Zachodni WBK SA, Dorota Poniatowska-Mańczak, dyrektor banku odpowiedzialna za obszar współpracy z biznesem i technologii informacji, Mateusz Morawiecki, członek zarządu odpowiedzialny za pion wspierania biznesu; Kategoria Handel i Usługi: VOS Logistics Polska, Grzegorz Bielowicki, prezes zarządu, Arkadiusz Glinka, kierownik Działu IT; Kategoria Organizacje Użyteczności Publicznej: Centrum Onkologii Szpital im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, dr Maria Knopik, kierownik Działu Informatyki, dr Zbigniew Pawłowicz, dyrektor naczelny; Wyróżnienie specjalne: Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Marek Bigosiński, zastępca dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego, dr Janusz Napierała, prezes Stowarzyszenia.

Gala Lider Informatyki 2003

Mariusz Zarzycki, dyrektor Departamentu Informatyki Bankowości Detalicznej w BRE Banku z Warszawy (ubiegłoroczny laureat konkursu), wręcza statuetkę Dorocie Poniatowskiej-Mańczak, dyrektor banku odpowiedzialnej za obszar współpracy z biznesem i technologii informacji w Banku Zachodnim WBK SA z Wrocławia

Gala Lider Informatyki 2003

Od lewej: Krzysztof Czeszejko-Sochacki, szef Kancelarii Sejmu, Marek Borowski, marszałek Sejmu, Andrzej Dopierała, prezes HP Polska, sponsora generalnego Gali

Gala Lider Informatyki 2003

Nominowani w kategorii FINANSE I BANKOWOŚĆ (od lewej): Mateusz Morawiecki, członek zarządu odpowiedzialny za pion wspierania biznesu, oraz Dorota Poniatowska-Mańczak, dyrektor banku odpowiedzialna za obszar współpracy z biznesem i technologii informacji w Banku Zachodnim WBK SA z Wrocławia; Jaromir Pelczarski, wiceprezes i dyrektor Pionu Operacji Bankowych i Usług Wewnętrznych, oraz Robert Gierula, dyrektor Departamentu Systemów Informatycznych w Fortis Bank Polska SA z Warszawy; Mikołaj Woźniak, dyrektor Departamentu Controllingu i Zarządzania Ryzykiem, oraz Andrzej Szcząchor, dyrektor Departamentu Organizacji i Systemów Informatycznych w Volkswagen Bank Polska SA z Warszawy

Gala Lider Informatyki 2003

Nominowani w kategorii PRZEMYSŁ (od lewej): Fabien Lagriffoul, członek zarządu, dyrektor zasobów ludzkich i finansów, oraz Grzegorz Kawka, kierownik Wydziału Systemu Informacji z Elektrociepłowni "Kraków" SA z Krakowa; Kazimierz Śmigielski, prezes zarządu, i Jan Tkocz, pełnomocnik ds. modernizacji systemu zarządzania i kierownik Działu Informatyki w Hutmen SA z Wrocławia; Tomasz Budziak, wiceprezes zarządu i dyrektor ds. rozwoju, oraz Ryszard Kwiecień, kierownik Działu Informatyki w Icopal SA ze Zduńskiej Woli; Małgorzata Jankiewicz, kierownik Działu Informatyki w Lubella SA z Lublina; Sławomir Kierner, dyrektor IT na Polskę i Kraje Bałtyckie w Procter & Gamble Operations Polska sp. z o.o. z Warszawy; Marek Kukuryka, prezes zarządu, Marek Kozak, dyrektor IT, oraz Krzysztof Ptak, dyrektor ds. ERP w Sanitec Koło sp. z o.o. z Koła; Waldemar Lisiak, wicedyrektor ds. restrukturyzacji i zarządzania, oraz Marek Górawski, kierownik Działu Informatyki w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA z Konina

Gala Lider Informatyki 2003

Tomasz Romanowski, dyrektor Krajowego Centrum Technologii Informatycznych w ALSTOM Power z Elbląga (ubiegłoroczny laureat), wręcza statuetkę Markowi Kukuryce, prezesowi zarządu Sanitec Koło

Gala Lider Informatyki 2003

Nominowani w kategorii HANDEL I USŁUGI (od lewej): Zenon Maślona, prezes zarządu, i Jacek Ferta, dyrektor ds. informatyki w Brenntag Polska sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla; Benita Kurpios, kierownik Systemu Informacji Menedżerskiej w Carman Polska sp. z o.o. z Katowic; Aleksander Morozowski, prezes zarządu, i Piotr Orłowski, dyrektor ds. informatyki w Servisco/DHL Express z Warszawy; Arkadiusz Glinka, kierownik Działu IT, i Grzegorz Bielowicki, prezes zarządu w VOS Logistics Polska sp. z o.o. z Warszawy

Gala Lider Informatyki 2003

(od lewej): dr Zbigniew Pawłowicz, dyrektor naczelny Centrum Onkologii Szpital im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, otrzymuje statuetkę z rąk Andrzeja Sośnierza, byłego dyrektora Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych (ubiegłoroczny laureat konkursu). W środku dr Maria Knopik, kierownik Działu Informatyki w Centrum Onkologii Szpital im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, i Urszula Perlikowska, wicedyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie nominowanego w kategorii ORGANIZACJE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Gala Lider Informatyki 2003

Nominowani w kategorii ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA (od lewej): Zbigniew Jabłoński, dyrektor Ośrodka Informatyki Sejmu, Krzysztof Deszyński, wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Dorota Felecka, kierownik Zespołu Informatyki, Adam Leszkiewicz, dyrektor generalny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z Krakowa, Jolanta Sopniewska, zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr ds. Informatyki w Urzędzie Miasta Chorzów, Józef Kocurek, wiceprezydent miasta Katowice, i Jerzy Borys, zastępca naczelnika Wydziału Obsługi Urzędu w Urzędzie Miasta Katowice

Gala Lider Informatyki 2003

Gen. bryg. Tadeusz Frydrych, zastępca komendanta głównego Straży Granicznej w Warszawie (ubiegłoroczny laureat), wręcza statuetkę Krzysztofowi Czeszejce-Sochackiemu, szefowi Kancelarii Sejmu


TOP 200