Gadu-gadu z urzędem

Urząd Miasta w Bydgoszczy zmodernizuje swoja infrastrukturę teleinformatyczną. Nowe rozwiązania telekomunikacyjne mają poprawić jakość usług administracyjnych, w tym między innymi funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego oraz telefonicznej pomocy dla mieszkańców zainteresowanych załatwieniem sprawy w urzędzie.

Dzięki nowej infrastrukturze telekomunikacyjnej połączenia między centrum zarządzania kryzysowego a policją, strażą pożarną, czy innymi służbami działającymi w mieście będą bardziej odporne na awarie. Oznacza to, że jeśli nawet zostaną przerwane główne połączenia, to komunikacja i tak będzie mogła się nadal odbywać. "Dodatkowymi możliwościami, jakie daje ulepszona infrastruktura IT, są: łączenie się bezpłatnie z Urzędem Miasta za pomocą komunikatora internetowego oraz zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury przez Urząd." - wyjaśnia Maciej Szymczak z działu informatycznego Urzędu Miasta w Bydgoszczy. Wykorzystanie możliwości telefonii IP pozwoli urzędowi na stworzenie jednolitej infrastruktury telekomunikacyjnej dla wszystkich podległych mu jednostek administracyjnych, także tych znajdujących się poza jego główną siedzibą.

Dzięki nowym rozwiązaniom Urząd Miasta będzie też w stanie znacznie poszerzyć swoją ofertę usług online. Obecnie funkcjonuje już internetowe Biuro Obsługi Klienta, giełda podręczników, a w niedalekiej przyszłości ma ruszyć nowa wersja Biuletynu Informacji Publicznej. Plany na przyszłość zakładają coraz większą integrację usług świadczonych przez urząd z internetowym portalem miasta.

Nowa infrastruktura teleinformatyczna zostanie dostarczona w kwietniu br. przez firmę Algotech - autoryzowanego partnera Avaya. Będzie ona bazować na istniejącej infrastrukturze telekomunikacyjnej urzędu. W ramach wdrożenia nastąpi migracja do najnowszej wersji platformy telekomunikacyjnej Avaya.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200