GUS organizuje Powszechny Spis Rolny

Pilotażowy Spis rozpoczął się we wrześniu 2009 i objął ponad 3 tys. gospodarstw rolnych w czterech gminach. Celem projektu było m.in. sprawdzenie efektywności oraz jakości i dokładności danych gromadzonych za pomocą terminali mobilnych. Projekt jest przygotowaniem do Powszechnego Spisu Rolnego, który GUS zaplanował na wrzesień br.

Infrastrukturę IT do tego projektu, obejmującą sprzęt i oprogramowanie dla metody CAPI (Computer Assisted Personal Interview), dostarczyło i wdrożyło konsorcjum z PTK Centertel. W ramach projektu Sygnity wdrożyło aplikację mobilną i dyspozytorską na 400 mobilnych terminalach, z których korzystali rachmistrzowie. Terminale mobilne i łączność z centralnym i wojewódzkimi biurami spisowymi zapewnił Orange. W czasie realizacji spisu próbnego opracowano system zarządczy prezentujący dane z różnych kanałów zbierania danych i sterujący ich pracą. System zarządczy oraz oprogramowanie CAPI pozwalały na bieżąco śledzić postępy realizacji spisu próbnego, obliczać różnorodne wskaźniki, np. zagrożenia realizacji spisu, a także monitorować pracę poszczególnych rachmistrzów oraz elastycznie nią zarządzać.

Jednym z celów Narodowego Spisu Powszechnego oraz Powszechnego Spisu Rolnego jest pozyskanie wiedzy na temat zmian zachodzących w rolnictwie po akcesji do UE oraz w procesach demograficznych i społecznych zachodzących na wsi" - mówi Janusz Dygaszewicz z Centralnego Biura Spisowego GUS. Docelowo GUS planuje wykorzystanie ok. 20 tys. terminali w Powszechnym Spisie Rolnym (2010) oraz Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań (2011). Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań umożliwi GUS redukcję kosztów przeprowadzenia spisów. Będzie np. potrzebnych o 160 tys. mniej rachmistrzów. Zbędne będą też miliony formularzy papierowych.


TOP 200