GTS Polska będzie przejmować

Geza Szathmari, nowy prezes GTS Polska, zapowiada, że spółka ta "zamierza zająć znacznie ważniejsze miejsce na polskim rynku dostawców usług telekomunikacyjnych niż miało to miejsce do tej pory".

Geza Szathmari, nowy prezes GTS Polska, zapowiada, że spółka ta "zamierza zająć znacznie ważniejsze miejsce na polskim rynku dostawców usług telekomunikacyjnych niż miało to miejsce do tej pory".

Wzrost obrotów ma być osiągnięty m.in. na drodze przejęć innych firm telekomunikacyjnych. Zdaniem nowych władz GTS Polska, zmiany wymaga również profil typowego klienta. "Z naszych usług powinny też korzystać duże podmioty gospodarcze" - przekonują. Przedstawiciele GTS Polska zapowiadają, że spółka ta włączy się aktywniej niż do tej pory w kwestie tworzenia i praktycznej realizacji rozwiązań regulacyjnych na polskim rynku telekomunikacyjnym. W szczególności dotyczy to uwolnienia pętli lokalnej oraz tzw. peeringu sieci internetowych.

Zmiana kierownictwa GTS Polska nastąpiła wkrótce po powołaniu nowego prezesa GTS Central Europe (GTS CE). Firma ta posiada spółki telekomunikacyjne w Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech, a usługi świadczy także na terenie Ukrainy, Łotwy, Słowenii, Bułgarii, Chorwacji i Serbii. GTS Central Europe należy do rosyjskiego konsorcjum finansowego Group Menatep. GTS CE chwali się, że - w przeciwieństwie do wielu innych operatorów - nie ma żadnych długów. Ułatwia jej to realizację polityki przejmowania innych firm telekomunikacyjnych. Niedawno dokonała zakupu czeskiego operatora Aliatel, którego obroty w 2004 r. wyniosły 80 mln euro.

GTS Central Europe zajmuje bardzo silną pozycję w obszarze IP Transit w Europie Środkowo-Wschodniej - na poziomie porównywalnym z operatorami narodowymi na Węgrzech czy Polsce. Osiągnięcie tego poziomu było możliwie dzięki budowie własnej międzynarodowej sieci wyposażonej w obsługę DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing).


TOP 200