GTS Energis: zarządzane usługi telefonii IP dla SMB

Skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw (od 15 do 200 pracowników) oferta obejmuje dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów infrastruktury teleinformatycznej, wsparcie techniczne oraz całość prac związanych z bieżącym zarządzaniem systemem.

Skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw (od 15 do 200 pracowników) oferta obejmuje dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów infrastruktury teleinformatycznej, wsparcie techniczne oraz całość prac związanych z bieżącym zarządzaniem systemem.

"Usługa jest w pełni zarządzana przez GTS Energis, dzięki czemu klienci mogą skupić się na istocie swojego biznesu, zlecając zadania administracyjne operatorowi" - tłumaczy Marcin Kotlarski, dyrektor działu marketingu w GTS Energis. "Wdrożenie infrastruktury nie wymaga ponoszenia przez klienta żadnych nakładów inwestycyjnych, a koszty eksploatacji są łatwe do oszacowania i przewidzenia w długim okresie. Koszt nowego pracownika sprowadzony może być jedynie do kosztu dzierżawy kolejnego aparatu telefonicznego" - dodaje Marcin Kotlarski.

Usługa rozliczana jest w postaci abonamentu miesięcznego. Wyjątek stanowi jednorazowa opłata aktywacyjna w wysokości 400 zł. Wysokość abonamentu zależy od zdefiniowanej funkcjonalności systemu oraz liczby stanowisk pracy. Na całość składa się opłata stała dla każdego klienta w wysokości ok. 700 zł miesięcznie oraz opłaty za wykorzystywane aparaty - w zależności od wybranych modeli koszt jednej "słuchawki" wynosi od 30 do 80 zł miesięcznie. Abonament nie obejmuje kosztów prowadzonych rozmów (oczywiście połączenia w obrębie firmy realizowane są bezpłatnie).

Według przedstawicieli GTS Energis łączny koszt usługi porównywalny jest z całością kosztów związanych z posiadaniem tradycyjnej centrali telefonicznej. Przy tym firma nie musi poświęcać czasu na zarządzanie systemem, otrzymuje także dostęp do znacznie szerszego spektrum funkcji telekomunikacyjnych. Oferta obejmuje kilkanaście standardowych, skonfigurowanych zestawów produktowych, które różnią się pod względem skalowalności oraz dodatkowego wyposażenia. Przedstawiciele GTS Energis deklarują jednak, że są w stanie każdorazowo dostosować rozwiązanie do wymagań klienta.

Oferowane usługi zostały zbudowane z wykorzystaniem technologii Cisco, w szczególności rozwiązania Call Manager Express. "GTS Energis jest pierwszym operatorem w Polsce, który oferuje zarządzaną telefonię IP wchodząc w segment rynku dotychczas obsługiwany przez małe firmy telekomunikacyjne i informatyczne" - mówi Konrad Napieralski, dyrektor ds. współpracy z operatorami alternatywnymi w Cisco Polska.


TOP 200