GTECH wybrał dostawcę modemów do tysięcy kolektur Totalizatora Sportowego

Firma - poprzez swoją spółkę zależną DataTrans - podpisała znaczącą umowę z firmą Polkomtel, operatorem sieci Plus, w ramach której zleciła dostarczenie i instalację 13 tys. modemów we wszystkich kolekturach Totalizatora Sportowego. Obecnie trwa ich instalacja.

Modemy mają zapewnić niezawodną łączność pomiędzy kolekturami i Centrum Komputerowym GTECH za pomocą sieci 3G. Jak szacują przedstawiciele GTECH, że - m.in. ze względu na zasięg stosowanego rozwiązania - jest to jedna z najbardziej znaczących umów zawartych w Polsce w obszarze IT. Choć już nie podają jej wartości. Specjalnie zaprojektowana sieć łączności ma powstać w ramach nowego kontraktu GTECH na obsługę systemu loteryjnego Totalizatora Sportowego. Zgodnie z ustaleniami, wdrożenie i testy potrwają ok. 4 miesiące.

Rozwiązanie to - oparte na systemie telefonii komórkowej trzeciej generacji 3G - zapewnić ma szybką i bezpieczną komunikację między kolekturami, i warszawskim Centrum Komputerowym GTECH. "Jest to niezwykle istotne ze względu na wymagania dotyczące niezawodności i szybkości działania nowego systemu on-line dla Totalizatora Sportowego, który ma być dostarczony i zainstalowany w ramach umowy podpisanej w 2010 r." - mówią przedstawiciele GTECH.

Zobacz również:

  • Wi-Fi 7 - kompendium wiedzy o nadchodzącym standardzie

"Ponadto, dzięki zastosowaniu technologii IP, w przyszłości będzie możliwe wprowadzenie dodatkowych usług, np. wykorzystujących transmisję wideo. Z takich rozwiązań korzystają największe loterie na świecie, w tym loteria stanowa w Nowym Jorku, loteria w Izraelu czy też loteria czeska" - dodają. "Dzięki podpisanej umowie z Polkomtelem, zapewnimy wszystkim kolekturom w Polsce stały i szybki kontakt z naszym Centrum Komputerowym, co niewątpliwie wpłynie na bezpieczeństwo transakcji i szybkość ich przetwarzania" - komentuje Wojciech Włodarczyk, prezes GTECH.

Dotychczas komunikacja pomiędzy kolekturami i centrum operatora odbywała się poprzez własną sieć firmy GTECH, opartą o łączność radiową i satelitarną. Jednak ze względu na postęp technologiczny pojawiła się konieczność modernizacji istniejącej infrastruktury komunikacyjnej, dzięki której Totalizator Sportowy będzie mógł oferować nowe rozwiązania i produkty loteryjne.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200