GPS jak GSM

Nawigację satelitarną czeka szybki rozwój, podobny do tego, który niegdyś przyczynił się do nagłej popularyzacji telefonii komórkowej. To znaczący aczkolwiek nie jedyny wniosek płynący z wyników pierwszego w Polsce badania "GPS nad Wisłą - czyli jak z nawigacji satelitarnej korzystają Polacy".

Ankietę, pod patronatem Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, zorganizowali wraz z Hewlett-Packard oraz serwisem PDAclub, producenci AutoMapy (AQURAT i GEOSYSTEMS Polska). W badaniu wzięło udział ponad 2200 Internautów. Respondenci odpowiadali na pytania o celowość używania GPS, przydatność tego typu rozwiązań oraz szansę rozwoju nawigacji satelitarnej na polskim rynku.

GPS jak GSM

Zdecydowana większość ankietowanych (57 proc.) potwierdziła, że GPS w samochodzie w sposób znaczący pomaga im podczas podróżowania. Internauci mieli tu jednak na myśli głównie wygodę, ponieważ w kolejnym pytaniu (o wpływ nawigacji satelitarnej na bezpieczeństwo jazdy) ich zdania były podzielone - 38 proc. uznało, że GPS w sposób znaczący wpływa na poprawienie poziomu bezpieczeństwa podróży, a 30 proc. uważa tę zależność za marginalną. 23 proc. respondentów w ogóle nie widzi takiego wpływu.

GPS jak GSM

Duża część ankietowanych (25 proc.) używa nawigacji satelitarnej jedynie podczas wakacji (dalekie podróże), nieznacznie mniejsza ich liczba (22 proc.) przyznaje jednak, że GPS pomaga im unikać porannych korków w codziennej drodze do pracy. Jednocześnie aż 73 proc. badanych ocenia jakość dostępnych w Polsce systemów do nawigacji satelitarnej jako dobrą.

Internauci zdecydowanie opowiedzieli się za eksploatacją systemu GPS, zainstalowanego na urządzeniach typu PocketPC (77 proc. ankietowanych). Systemy zintegrowane z samochodem zyskały aprobatę jedynie 15 proc. respondentów. Nawigacja satelitarna poprzez telefon komórkowy przypadła do gustu tylko 4 proc. badanych.

GPS jak GSM

Zalety GPS stoją póki co w dużej sprzeczności w stosunku do cen oferowanych rozwiązań. Niemal wszyscy ankietowani (łącznie 88 proc.) uznali, że ceny zestawów do nawigacji satelitarnej są bardzo wysokie bądź wysokie. Mimo tej, często niemożliwej do przeskoczenia, przeszkody 70 proc. Internautów stwierdziło, że z czasem GPS podzieli sukces rynkowy telefonii komórkowej GSM.

GPS jak GSM

Przy wyborze konkretnego systemu do nawigacji satelitarnej badani kierują się najczęściej: mobilnością rozwiązania (PocketPC, TabletPC) - 43 proc., otwartością systemu (możliwość aktualizacji, wgrywania nowych punktów użyteczności publicznej) - 32 proc. oraz ceną - 15 proc. Prawie 2/3 respondentów wyraziło także chęć ewentualnego korzystania z numeru "801", pod którym w czasie jazdy mogliby zgłaszać problemy na drodze (objazdy, błędy mapy, przebudowy, itp.).

Aktualizacja: 04 listopada 2005 11:46

Informacje dotyczące badania:

Metoda badania - Ankieta

Liczba pytań - 23

Miejsce przeprowadzania ankiety - Internet

Okres objęty badaniem - od 1 września 2005 r. do 15 października 2005 r.

Liczba ankietowanych - 2222 osoby

Polsce daleko jeszcze do takiego rozpowszechnienia usług GPS jakie ma miejsce np. w Stanach Zjednoczonych (zdecydowany lider w tym obszarze), gdzie prym w zastosowaniu nawigacji satelitarnej wiedzie gigantyczny przemysł transportowy. Polski rynek GPS przejawia jednak tendencje systematycznego wzrostu - zarówno w zastosowaniach biznesowych jak i "turystycznych". Szybki rozwój GPS można zauważyć także w krajach Europy Zachodniej, gdzie w ciągu dekady prognozuje się 20 proc. wzrost transportu drogowego - i co za tym idzie - zapotrzebowania na lokalizację satelitarną.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200