Fuzje i przejęcia na polskim rynku kapitałowym

Gazeta Prawna już po raz drugi organizuje konferencję pt. "Fuzje i przejęcia". Gospodarzem konferencji będzie specjalista w dziedzinie finansów dr Mieczysław Grudziński a jednym z prelegentów Zbigniew Grzegorewski, Redaktor Naczelny CEO Magazynu Top Menedżerów.

Zarówno liczba, jak i wartość fuzji i przejęć rośnie wraz z ożywieniem gospodarki i spada w obliczu jej spowolnienia. Na rynku funduszy private equity na świecie obserwujemy koncentrację ich działalności. Z jednej strony przejawia się to we wzroście limitów i wartości dokonywanych inwestycji, a z drugiej - w ogromnej koncentracji kapitału w niewielkiej liczbie funduszy. Zjawisko to w mniejszym stopniu dotyczy Polski, jakkolwiek wielkie fundusze inwestycyjne nie omijają i naszego rynku.

Zmienia się i ewoluuje sam model biznesowy funduszy typu private equity. Trywializując zagadnienie - zamiast samemu wyszukiwać przedsiębiorstwa stanowiące potencjalny cel akwizycji kapitałowej, fundusze przerzucają część swojej aktywności w tym zakresie na firmy, które wcześniej przejęły. Kluczowego znaczenia nabiera zaś samo zainicjowanie procesu przez dokonanie akwizycji kapitałowej odpowiedniej firmy w dobrze wyselekcjonowanej branży. Resztę można już powierzyć przejętej spółce, która dokona następnych przyłączeń przedsiębiorstw na dobrze sobie znanym rynku.

Takie procesy zaobserwowano w niektórych branżach w Europie, gdzie firmy będące już własnością funduszy inwestycyjnych typu private equity same dokonały w ubiegłym roku kolejnych 385 przejęć innych, mniejszych firm. To o kilkanaście procent więcej niż rok wcześniej, a w porównaniu z 2000 rokiem oznacza więcej niż dziesięciokrotny wzrost - jak wynika z badań firmy PPM Capital i danych z rynku M&A. Czy w Polsce można zaobserwować podobne zmiany, czy można się ich w niedalekiej perspektywie spodziewać - to kolejne ważne pytania.

Czy w obliczu bessy, jaka wystąpiła na rynkach kapitałowych nie omijając GPW w Warszawie, należy oczekiwać zmiany dotychczasowych trendów w zakresie M&A? Czy trudniejsza sytuacja zmusi niektóre z notowanych tam spółek do restrukturyzacji, których jednym z konkretnych wyrazów są dezinwestycje i przejęcia na rynku kapitałowym?

Na te i inne pytania chcielibyśmy uzyskać odpowiedź w trakcie konferencji "Fuzje i przejęcia na polskim rynku kapitałowym", na którą zapraszamy. Więcej informacji na temat konferencji:

www.gazetaprawna.pl/konferencje/fip

Spotkanie odbędzie się 19 maja 2008 w Hotelu Novotel w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 94/98.


TOP 200