Fuzja Infradata Polska z DIM System

W ostatnim dniu maja 2019 roku Zarządy spółek DIM System sp. z o.o. oraz Infradata Polska sp. z o.o. podpisały umowę o połączeniu obu podmiotów. Zgodnie z nią Infradata Polska sp. z o.o stała się jednocześnie jedynym udziałowcem firmy DIM System oraz spółek od niej zależnych, to jest Tukan IT sp. z o.o. oraz SOC24 sp. z o.o.

Ideą przyświecającą połączeniu obu spółek jest wykorzystanie ich komplementarnych kompetencji i obszarów funkcjonowania, w celu zapewnienia szerokiego zakresu kompleksowych usług, wymaganych przez nowoczesną infrastrukturę IT przedsiębiorstw.

Ocenia się, że wyniku połączenia znacząco wzrosną kompetencje grupy Infradata. Połączony zespół techniczny będzie się składać z najwyższej klasy specjalistów sieciowych (certyfikaty JNCIE i CCIE), specjalistów w zakresie bezpieczeństwa sieciowego oraz ADC (CISSP ISC2, certyfikaty eksperckie poziomu 40x F5 Networks), jak i bezpieczeństwa końcówek oraz systemów SIEM (największy zespół certyfikowanych inżynierów McAfee w Polsce).

Zobacz również:

  • Startup Elona Muska pozyskał od inwestorów 6 mld dolarów

Dodatkowo Klienci Infradata Polska zyskują wsparcie techniczne 24/7, SLA na poziomie SameDay na wymianę sprzętu na obszarze całej Polski, dostęp do świadczenia usług utrzymywania sieci czy bezpieczeństwa systemów - SOC24 oraz NOC.

Największymi beneficjentami tej zmiany będą firmy oraz działy informatyczne, których potrzeby rozciągają się od budowy nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej, po zapewnienie pełnego bezpieczeństwa cyfrowego we wszystkich obszarach funkcjonowania.

Zakres oferowanych rozwiązań świadczonych do tej pory przez poszczególne spółki nie ulega zmianie. Spółki po połączeniu będą wykorzystywały efekt synergii oraz komplementarności oferty wspierając sprzedaż produktów i usług firm, z którymi do tej pory współpracowały.

Docelową siedzibą spółek po połączeniu będzie biuro przy ul. Puławskiej 537 w Warszawie. Spółki przewidują, że konsolidacja prawna nastąpi do końca 2019 roku.

Źródło: Infradata

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200