Funkcja CIO zniknie?

Pozycja CIO może zniknąć z biznesowego pejzażu w ciągu pięciu lat - uważają dyrektorzy finansowi.

Funkcja CIO zniknie?
Jak wynika z badania przeprowadzonego wśród ponad 200 dyrektorów finansowych, pozycja CIO z czasem przestanie istnieć - tak twierdzi jeden na pięciu ankietowanych.

Ok. 17% respondentów badania, które było częścią raportu "The Changing Role of the CFO", ogłoszonego przez firmę Getronics, uważa, że rola CIO już wkrótce przejdzie do historii. Wiąże się to ze zmieniającym się sposobem, w jaki biznes kupuje i konsumuje IT, pokazuje to także rosnącą rolę modelu cloud computingu czy SaaS. Niemal jeden na sześciu uczestników ankiety nie był zdecydowany co do losu CIO, przeważała koncepcja, że zwiększona uwaga poświęcona IT przez dyrektorów finansowych będzie owocowała miejscem w zarządzie firmy.

Zobacz również:

  • Inwestycje w technologie cyfrowe priorytetem dla CFO

Spowolnienie gospodarcze doprowadziło do większego zaangażowania działów finansowych we wszystkie obszary organizacji, w tym w IT, a kluczowym miernikiem efektywności biznesowej jest zwrot z inwestycji.

Rezultaty uwidoczniły ogólny trend zmierzający w kierunku połączenia IT i operacji finansowych, z menedżerami finansowymi, którzy mają większą odpowiedzialność za decyzje IT. Ponad 40% respondentów wierzy, że rola CIO będzie w końcu podlegała finansom. Jednak ponad połowa przyznała, że brakuje integracji między IT i finansami i ogranicza to możliwość dokonywania oszczędności, jedna trzecia zaś przyznała, że mniej usług świadczonych jest wspólnie.

IT odgrywa kluczową rolę we wszystkich procesach ulepszeń biznesowych. Proces podejmowania decyzji wokół IT i finansów poprawił się, podnosząc odpowiedzialność CIO w ramach organizacji i zbliżając go do zarządu. W konsekwencji powstało przekonanie, że rola CIO zmieni się znacząco w ciągu najbliższych 3-5 lat.

Wprowadzenie modelu cloud computingu w firmach sprawiło, że personel finansowy zaangażował się, widząc potencjalne możliwości wzrostu i oszczędności.

IT powinno dostarczać policzalne zwroty z inwestycji, ale działy finansowe powinny lepiej rozumieć potrzeby strategiczne IT. Ta zmiana mogłaby poprawić wydajność operacyjną i ROI w ciągu najbliższych lat.

Ponad połowa respondentów przyznaje, że poprawa długoterminowej wydajności finansowej jest na szczycie listy priorytetów w tym roku, a 64% uważa, że utrzymanie infrastruktury IT jest jednym z najważniejszych zagadnień w kwestii zarządzania kosztami IT. Jednak 48% ankietowanych przyznało, że technologia ma ogromne znaczenie we wprowadzeniu zmian i ulepszeń.

Zdaniem 39% menedżerowie ds finansów dobrze rozumieją strategię IT. Finanse zbliżają się także do procesu decyzyjnego związanego z wprowadzaniem cloud computingu - 77% angażuje się w decyzje IT dotyczące chmury (38% bezpośrednio angażuje się w zainicjowanie wprowadzenia rozwiązania cloudowego, a 39% angażuje się po zainicjowaniu projektu przez IT).

Chmura wiąże się z pozytywną zmianą biznesową, 36% uczestników uważa oszczędności za powód wprowadzenia takiego modelu, a 64% - poprawę w działaniu operacyjnym i możliwość szybszego reagowania na nowe potrzeby.

Większość firm (71%) dostrzega zwrot z inwestycji w IT, jednak zaledwie 19% może wskazać konkretne ROI z inwestycji w IT na przestrzeni 2-3 lat. Ok. 54% respondentów odnotowało redukcję wydatków na IT w ciągu minionych 3 lat w stosunku do wzrostu, zaś 75% pragnie zobaczyć wyraźny zwrot z inwestycji w ciągu najbliższych 2 lat.

Badanie pokazuje najnowsze trendy w postrzeganiu IT przez menedżerów finansowych pracujących w brytyjskich firmach. Duże organizacje widzą aktualnie dwa trendy - zwiększoną kontrolę kosztów na wszystkich poziomach, wspieraną przez nowe rozwiązania finansowe, umożliwione dzięki usługom IT.

Współpraca między działami jest fundamentalnym wymogiem biznesowym, jednak badanie sugeruje trend przejścia od wspólnej pracy do całkowitej integracji. Trend zmierzający do integracji rośnie zdaniem 48% respondentów. Ponad 47% CFO uważa, że w ciągu najbliższych 5 lat CIO będą mieli silniejszą pozycję w zarządzie, a 43% uważa, że rola CIO będzie bardziej zintegrowana z CFO, zaś 17 - że połączy się na poziomie operacyjnym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200