Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ma 134 mln zł dla naukowców

W 2012 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zamierza przeznaczyć ok. 134 mln zł na wsparcie najlepszych uczonych i zespołów badawczych. 24 mln zł pochodzi ze środków własnych, a 110 mln zł ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.

W nadchodzącym roku w ofercie FNP jest kilkanaście programów o charakterze konkursów, skierowanych do naukowców wszystkich dziedzin, będących na różnych etapach kariery badawczej. Odbędzie się m.in. ostatnia edycja programu TEAM, w którym finansowane są projekty z udziałem młodych naukowców, realizowane w najlepszych zespołach badawczych. Ostatnią szansę na stypendia będą też mieli uczeni, którzy chcieliby zdobyć stypendia na zagraniczne staże podoktorskie w programie KOLUMB i uczeni, którzy w ramach programu KWERENDA chcą otrzymać stypendia na kwerendy za granicą. Naukowcy kierujący zespołami młodych współpracowników w podejmowaniu nowego kierunku badań lub jego kontynuacji mogą się z kolei starać o stypendia w wysokości 300 tys. zł w programie Mistrz. W 2012 r. konkurs obejmuje naukowców zajmujących się naukami fizycznymi, astronomią i astrofizyką, matematyką lub informatyką oraz naukami inżynierskimi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200