Free-PC zamierza rozdawać komputery w zamian za oglądanie reklam

Nowo powstała amerykańska firma Free-PC.com zamierza rozdać 10 tys. komputerów Compaq Presario z bezpłatnym dostępem do Internetu. Do tej pory do Free-PC.com zgłosiło się ponad 500 tys. chętnych. Potencjalni odbiorcy muszą odpowiadać kryteriom, dobranym na podstawie szczegółowych badań demograficznych.

Nowo powstała amerykańska firma Free-PC.com zamierza rozdać 10 tys. komputerów Compaq Presario z bezpłatnym dostępem do Internetu. Do tej pory do Free-PC.com zgłosiło się ponad 500 tys. chętnych. Potencjalni odbiorcy muszą odpowiadać kryteriom, dobranym na podstawie szczegółowych badań demograficznych.

Po otrzymaniu komputera użytkownik jest zobowiązany przez co najmniej 10 godzin miesięcznie korzystać z firmowego serwisu on-line. Na pulpicie Windows 98 bez przerwy emitowane są reklamy. FreePC.com będzie monitorował zachowanie się użytkowników.