Francuski Alcatel umacnia się w RFN

Przejęcie przez francuską firmę Alcatel niemieckiego przedsiębiorstwa Kabel, będącego dotychczas własnością AEG, uzyskało aprobatę komisji EWG mimo zastrzeżeń strony niemieckiej, iż fuzja ta spowoduje zdominowanie rynku telekomunikacyjnego.

Przejęcie przez francuską firmę Alcatel niemieckiego przedsiębiorstwa Kabel, będącego dotychczas własnością AEG, uzyskało aprobatę komisji EWG mimo zastrzeżeń strony niemieckiej, iż fuzja ta spowoduje zdominowanie rynku telekomunikacyjnego. Komisja odrzuciła obiekcje rządu niemieckiego, stwierdzając, iż ta koncentracja nie wpłynie ujemnie na sytuacje konkurencyjne na rynku niemieckim. Dzięki tej fuzji Alcatel umocni swą obecność w Niemczech, gdzie jego udział w rynku podwoi się (do 25%). Równocześnie przedsiębiorstwo to wysunęło się na czoło światowej listy producentów kabli.

Wytwórcy niemieccy i mają już zapewniony największy udział w rynku ogólnoeuropejskim. Niezwykle wysokie wskaźniki wzrostu przewidują oni również w nadchodzących latach, z tym że nastąpi to kosztem nowych landów. AEG Kabel, zatrudniający w trzech fabrykach 5300 pracowników i niemiecka filia firmy Alcatel Kabelmetall będą działały nadal oddzielnie.


TOP 200