France Telecom głęboko pod kreską

Ubiegłoroczna strata koncernu netto wyniosła 20,7 mld EURO. Rekordowo słaby wynik jest następstwem dużych odpisów inwestycyjnych.

Wśród największych z nich znalazły się przejęcia takich firm jak: Wind (1,6 mld EURO), Equant (4,4 mld EURO), czy Orange Switzerland (0,9 mld EURO). Zysk EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) francuskiego telekomu wyniósł 14,9 mld EURO (czyli o 30,9% więcej niż rok wcześniej), zaś zysk operacyjny - 6,8 mld EURO. Przychody grupy France Telecom w ub.r. obliczono na 46,6 mld EURO (wzrost o 8,4% w porównaniu z rokiem 2001).

Wartość netto długu francuskiego giganta wyniósł na koniec 2002 r. ok. 68 mld EURO (4,6 mld więcej niż rok wcześniej). Zarząd France Telecom ocenia, że w roku 2003 przychody firmy wzrosną o 3-5%, zaś tempo wzrostu zysku operacyjnego i EBITDA będzie dwucyfrowe. Największe nadzieje na zwiększenie zysku koncern wiąże ze sprzedażą usług dostępu do Internetu i telefonią komórkową.

Aby zredukować zadłużenie, FT planuje nową emisję akcji o wartości 15 mld euro.


TOP 200