Fraktalna kompresja danych

Dr Michael Barnsley (były profesor Virginia Technical University) opracował kilka lat temu metodę tworzenia iterowanych obrazów fraktalnych (IFS) przez powtarzanie skalowanych i przesuwanych obiektów na obrazie.

Dr Michael Barnsley (były profesor Virginia Technical University) opracował kilka lat temu metodę tworzenia iterowanych obrazów fraktalnych (IFS) przez powtarzanie skalowanych i przesuwanych obiektów na obrazie. Metoda pozwala na zapisanie wykonywanych operacji w postaci prostego zapisu tekstowego. Stwarzała ona szanse zapisywania skomplikowanych obiektów świata rzeczywistego, które często dają się przedstawiać w postaci obiektów fraktalnych, w prostej postaci.

Firma Iterated System utworzona przez M. Barnsleya opracowała, oparty na metodzie IFS algorytmy kompresji obrazów, w których uzyskiwano kompresję nawet 10000:1. Wymagało to jednak bardzo dużego czasu pracy szybkiego komputera przy upakowywaniu obrazów; proces rozpakowania był już znacznie prostszy. Algorytm nie daje możliwości dokładnego odtworzenia początkowego obrazu, ale dokładność odtworzenia jest bardzo duża (tzw. upakowanie ze stratami).

Obecnie, firma opracowała prostsze algorytmy kompresji, dające się realizować z pomocą PC. Program Images Incorporated pracuje w środowisku Windows i upakowuje typowy obraz ekranowy 640x480 z 24 bitami na piksel (taki obraz ma prawie fotograficzną wierność przedstawienia) do pliku od 10 do 20 kB (bez kompresji taki obraz zajmuje 900 kB). Średnio uzyskuje się kompresję ok. 75:1. Program akceptuje pliki zapisane w formatach TIFF, PCX, BMP, TARGA i in., a zapisuje je w nowym formacie fraktalnym FIF lub w jednym z wymienionych formatów. Razem z programem dostarczanych jest również kilkaset obrazów fraktalnych. Program kosztuje w W. Brytanii 450 GBP (ok. 700 USD).


TOP 200