Fortinet oferuje narzędzie do ochrony sieci SDN

Fortinet, zaprezentował nową platformę do ochrony sieci sterowanych programowo: SDNS. Software Defined Network Security jest jednym z pierwszych tego typu narzędzi, umożliwiającym integrację infrastruktury sieciowej z rozwiązaniami partnerów firmy Fortinet, takimi jak HP, Ixia, PLUMgrid, Pluribus Networks, Extreme Networks i NTT.

Platforma operuje we wszystkich głównych płaszczyznach architektury sieciowej, takich jak: płaszczyzna danych (przeniesienie mechanizmów zabezpieczających z zamkniętych jednostek sprzętowych do instancji logicznych, które można integrować z wirtualnym środowiskiem przełączników); płaszczyzna sterowania (koordynacja i automatyzacja polityki bezpieczeństwa) oraz płaszczyzna zarządzania (panel do obsługi polityki bezpieczeństwa i zdarzeń, obejmujący urządzenia fizyczne i wirtualne, chmury prywatne i publiczne oraz całą infrastrukturę konwergentną).

Starania Fortinet w zakresie środowisk sterowanych programowo rozpoczęły się ponad pięć lat temu. Powstały wtedy pierwsze urządzenia wirtualne FortiGate-VM do ochrony coraz bardziej zwirtualizowanych i skonsolidowanych centrów przetwarzania danych. Działania te rozszerzano wraz z postępującą transformacją ośrodków obliczeniowych. Wśród ostatnich kamieni milowych w tym obszarze warto wymienić nowe urządzenia zabezpieczające Fortinet obsługujące platformę Microsoft Azure, członkostwo firmy w programie HP AllianceOne w celu stworzenia zintegrowanych fabrycznie, zoptymalizowanych zabezpieczeń dla oferty narzędzi HP dla sieci sterowanych programowo, integrację z platformą Application-Centric Infrastructure (ACI) firmy Cisco oraz prace mające zwiększyć bezpieczeństwo sieci klientów korzystających z rozwiązań VMware vSphere i sterowanych programowo centrów przetwarzania danych.

Zobacz również:

W ramach swojej ogólnej strategii dotyczącej centrów przetwarzania danych, Fortinet współpracuje z wieloma partnerami, aby ściśle zintegrować zabezpieczenia z ich kluczowymi platformami. Platformy te obejmują kontrolery sieci sterowanych programowo, środowiska koordynacji, hiperwizory, narzędzia do zarządzania chmurą, systemy zarządzania zabezpieczeniami i funkcje analityczne. Fortinet współpracuje obecnie z ponad dwudziestoma dostawcami sieciowych platform.


TOP 200