Fortinet Security Fabric – odpowiedź na współczesne wyzwania w bezpieczeństwie sieci

Materiał promocyjny Zmiany obecnie zachodzące w sieciach mają charakter najbardziej radykalnych przekształceń w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Organizacje muszą zmagać się równocześnie z takimi zagadnieniami, jak: polityka BYOD, internet rzeczy, wirtualizacja, sieci SDN, usługi w chmurze, rosnąca liczba aplikacji czy Big Data. Zmieniają się także oczekiwania pracowników – chcieliby łączyć życie zawodowe i prywatne, korzystając z jednego, samodzielnie wybranego urządzenia, z natychmiastowym dostępem do danych, w dowolnym momencie i z dowolnej lokalizacji.

Wraz ze wzrostem stopnia złożoności sieci często dodaje się kolejne rozwiązania zabezpieczające w środowiskach, które już są przeciążone. Jednak nadmierna złożoność nie sprzyja bezpieczeństwu. Nakładające się na siebie rozwiązania z osobnymi interfejsami zarządzania i brakiem spójnego sposobu gromadzenia informacji o zagrożeniach oraz udostępniania ich urządzeniom w sieci są mało przydatne. Reakcją na wzrost stopnia złożoności środowisk sieciowych powinno być zatem uproszczenie i ujednolicenie. Platforma Fortinet Security Fabric umożliwia zintegrowanie technologii stosowanych w punktach końcowych, warstwie dostępu, sieci, aplikacjach, centrum danych, zawartości i chmurze w ramach jednego rozwiązania zabezpieczeń, którym można zarządzać za pośrednictwem wspólnego interfejsu. Rozwiązanie to opiera się na pięciu głównych zasadach:

Skalowalność

Wszechstronna strategia zabezpieczeń powinna sięgać wystarczająco głęboko (wydajność i inspekcja szczegółowa) oraz obejmować odpowiednio szeroki zakres sieci – począwszy od internetu rzeczy i punktów końcowych, poprzez sieć rozproszoną, aż po chmurę. Fortinet Security Fabric to rozwiązanie zapewniające nieprzerwaną ochronę w całym przedsiębiorstwie rozproszonym, kontrolowanie danych pakietowych i protokołów aplikacji oraz dogłębną analizę treści nieustrukturyzowanych – a wszystko to przy dostosowaniu do szybkości łączy.

Fortinet Security Fabric – odpowiedź na współczesne wyzwania w bezpieczeństwie sieci

Zmiany obecnie zachodzące w sieciach mają charakter najbardziej radykalnych przekształceń w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Organizacje muszą zmagać się równocześnie z takimi zagadnieniami, jak: polityka BYOD, internet rzeczy, wirtualizacja, sieci SDN, usługi w chmurze, rosnąca liczba aplikacji czy Big Data. Zmieniają się także oczekiwania pracowników – chcieliby łączyć życie zawodowe i prywatne, korzystając z jednego, samodzielnie wybranego urządzenia, z natychmiastowym dostępem do danych, w dowolnym momencie i z dowolnej lokalizacji.

Przepływ informacji

Potrzebny jest nie tylko wgląd w to, jakie dane napływają do sieci i wypływają z niej. Ważna jest również widoczność tego, jak dane przemieszczają się wewnątrz infrastruktury. Platforma Fortinet Security Fabric umożliwia zastosowanie kompleksowej segmentacji sieci, pozwalając na dogłębną analizę i weryfikację ruchu sieciowego. Dzięki dokładnej wiedzy o tym, gdzie docierają określone rodzaje danych, można obniżyć ryzyko związane z zaawansowanymi zagrożeniami.

Bezpieczeństwo

Narzędzia zapewniające ochronę poszczególnych punktów i funkcji sieci są niezbędne, jednak w celu uzyskania rzeczywistej widoczności i kontroli konieczna jest współpraca tych elementów w ramach zintegrowanego systemu. Platforma Fortinet Security Fabric jest opartym na współpracy, kompleksowym rozwiązaniem z perspektywy polityk i logowania. Umożliwia to rozpowszechnianie pomiędzy poszczególnymi składnikami sieci danych o zagrożeniach globalnych i lokalnych oraz informacji dotyczących łagodzenia skutków ataków.

Skuteczność

Samo wykrycie podejrzanego ruchu czy zablokowanie złośliwego oprogramowania jest dziś niewystarczające. Niezbędny jest ujednolicony zbiór informacji o zagrożeniach oraz scentralizowane zarządzanie, które umożliwia dynamiczne dostosowywanie zabezpieczeń w przypadku wystąpienia incydentu w dowolnym miejscu na świecie. W systemach chmurowych Fortinet typu Big Data informacje o zagrożeniach są korelowane w czasie rzeczywistym z danymi sieciowymi w celu zapewnienia skuteczności wszystkich urządzeń zabezpieczających w ramach platformy Security Fabric.

Otwartość

Platforma Fortinet Security Fabric umożliwia najpełniejsze wykorzystanie dotychczasowych inwestycji w technologie zabezpieczeń. Dlatego właśnie Fortinet opracował szereg dobrze zdefiniowanych, otwartych interfejsów API, dzięki którym partnerzy technologiczni mogą dołączać do platformy Security Fabric.

Ewolucja sieci oraz przejście na cyfrowy model biznesowy to obecnie jeden z najbardziej problematycznych aspektów w technologii zabezpieczeń. Platforma Fortinet Security Fabric pozwala na wdrożenie strategii opartej na skalowalności, bezpieczeństwie, przepływie informacji, skutecznym wykorzystaniu informacji dotyczących zagrożeń oraz otwartości. Współdziałanie i integracja rozwiązań w skali całej infrastruktury pozwolą menedżerom ds. bezpieczeństwa wdrażać szerokie i dynamiczne strategie obronne na wiele lat.

Kontakt: [email protected]

Partner artykułu:

Fortinet Security Fabric – odpowiedź na współczesne wyzwania w bezpieczeństwie sieci