Font domniemany w Excelu

Po zainstalowaniu arkusza kalkulacyjnego Excel jego domniemanym (domyślnym) fontem jest NewTimes Roman w rozmiarze 10 pkt. Oznacza to, że aby otrzymać polskie czcionki w wydruku i na ekranie, trzeba za każdym razem wywoływać operację formatowania.

Po zainstalowaniu arkusza kalkulacyjnego Excel jego domniemanym (domyślnym) fontem jest NewTimes Roman w rozmiarze 10 pkt. Oznacza to, że aby otrzymać polskie czcionki w wydruku i na ekranie, trzeba za każdym razem wywoływać operację formatowania.

Istnieje dużo prostsza możliwość ustawienia na stałe fontu domniemanego, który stanie się teraz integralną częścią stylu Normal, i w którym będą sformatowane wszystkie komórki arkusza. Dla wygody przyjąłem, że będzie to polski font bezszeryfowy (Helvetica) z zestawu polskich fontów skalowalnych programu UniWin. Należy mianowicie w pliku EXCEL4.INI (dla wersji 4.0) lub w pliku EXCEL.INI (dla wersji 3.0), znajdującym się w katalogu Windows wpisać w części rozpoczynającej się nazwą [Microsoft Excel] wiersz:

FONT=HelveticaEE,10

Wtedy domniemanym fontem będzie HelveticaEE o rozmiarze 10 punktów. Wiersz powinien być wpisany dokładnie tak jak widać: bez spacji, a nazwa fontu musi dokładnie odpowiadać nazwie jednego z istniejących fontów. Takie określenie domniemanego fontu dla Excela ma jeszcze tę zaletę, że nareszcie w pasku formuł pojawią się normalne polskie litery, zamiast dziwnych znaczków, które się tam normalnie pojawiały przy braku tego wiersza w pliku EXCEL.INI (EXCEL4.INI).


TOP 200