Firmy optują za hybrydowymi środowiskami IT

Z badania przeprowadzonego przez firmę Nutanix - w którym wzięło udział 2300 decydentów IT z całego świata - wynika, że chmura hybrydowa jest optymalnym modelem dla firmowych środowisk obliczeniowych. Takiego zdania jest aż 91% respondentów.

Dla 87% uczestników badania trend tworzenia hybrydowych środowisk chmurowych ma pozytywny wpływ na efektywność biznesu, co przekłada się także na prognozowaną dynamikę przechodzenia przedsiębiorstw na chmurę hybrydową.

Dla 71% firm najważniejszym czynnikiem determinującym lokalizację aplikacji biznesowych (w chmurze publicznej lub prywatnej) jest bezpieczeństwo. 62% głosów zebrała wydajność. Nieco ponad połowa respondentów (53%) podkreśliła łatwość zarządzania – podobnie jak koszty (52%).

Zobacz również:

Za sukcesem hybrydowego cloud computingu, zdaniem autorów opracowania, stoi przede wszystkim możliwość łączenia benefitów chmury prywatnej oraz chmury publicznej. „Firmy i organizacje mają możliwość swobodnego rozłożenia aplikacji działających na bazie infrastruktury wewnętrznej – co ma istotne znaczenie w przypadku przetwarzania dużych ilości wrażliwych danych. W przypadku tych drugich znaczenie ma przede wszystkim skalowalność i optymalizacja kosztowa”, tłumaczy Artur Malinowski z Arrow ECS.

Jak się okazuje, chmurze hybrydowej najlepiej udaje się spełnić oczekiwania firm decydujących się na zmianę sposobu zarządzania danymi – jedynie 37% przedsiębiorstw korzystających wyłącznie z chmury publicznej przyznało, że rozwiązanie to w pełni odpowiada ich oczekiwaniom. Odsetek ten wzrasta w przypadku korzystania z kilku chmur tego typu (43%), lecz największy okazuje się w przypadku infrastruktury wykorzystującej chmurę hybrydową (49%).

Według analityków Nutanix, w ciągu dwóch najbliższych lat liczba firmowych systemów informatycznych opartych zarówno o chmurę prywatną jak i publiczną wzrośnie o 20%. O ile więc obecnie wykorzystanie modelu hybrydowego w skali globalnej wynosi 36%, o tyle w 2020 roku odsetek ten osiągnie 56%.

Przyglądając się prognozom regionalnym, najszybciej chmura hybrydowa będzie zyskiwać na uznaniu właśnie w regionie EMEA, wyprzedzając pod tym względem zarówno państwa Ameryk Północnej i Południowej, jak i kraje azjatyckie. Trend daje się także doskonale zaobserwować w Polsce. Jak wynika z najnowszych analiz PMR ponad 80% dużych firm z Polski, korzystających z rozwiązań chmurowych, decyduje się właśnie na model hybrydowy.

inPlus Media