Firmy naszą bazą

Receptą Bazy na niekorzystne trendy rynkowe ma być koncentracja na obsłudze klientów instytucjonalnych i zwiększenie liczby usług.

Receptą Bazy na niekorzystne trendy rynkowe ma być koncentracja na obsłudze klientów instytucjonalnych i zwiększenie liczby usług.

Sprzedaż sprzętu komputerowego przynosi coraz mniejsze zyski, a komputery i ich komponenty wciąż tanieją. Tendencja ta spowodowała spadek przychodów spółki Baza w ostatnich kilku latach. Inną przyczyną spadku przychodów jest wycofanie się firmy z działalności dystrybucyjnej. Baza dostarcza teraz sprzęt wyłącznie końcowym odbiorcom, a nie, tak jak jeszcze niedawno, innym pośrednikom.

Nie tylko dla domu

Receptą na niekorzystne trendy rynkowe ma być koncentracja na obsłudze klientów instytucjonalnych, a także zwiększenie udziału usług serwisowych w przychodach firmy. W najbliższej przyszłości Baza planuje uzyskać status certyfikowanego centrum serwisowego Hewlett-Packard. W pozyskiwaniu większych klientów pomóc ma również zwiększenie kapitału, dzięki odsprzedaży udziałów w dwóch przedsiębiorstwach stowarzyszonych. "Większy kapitał oznacza w praktyce możliwość ubiegania się o większe kontrakty" - mówi Leszek Tarasiuk, prezes Baza Sp. z o.o. "Dotychczas nie mogliśmy pod tym względem spełnić oczekiwań klientów, którzy się z nami kontaktowali" - dodaje.

Oprócz bodźca finansowego na poprawę sytuacji, w jakiej znajduje się firma, mają wpłynąć: rozwój kompetencji w dziedzinie serwerów Novell NetWare i sieci tego standardu oraz zwiększenie gamy oferowanych klientom rozwiązań. Innym źródłem przychodów mają być zwiększone wpływy z modernizacji dotychczas sprzedanych komputerów.

Oddział w każdym mieście

Plany na 1999 rok przewidują wzrost zatrudnienia o kilkanaś-cie osób, a przychody na koniec tego roku na poziomie 70 mln zł. Do końca 2000 r. Baza planuje stworzenie sieci oddziałów umiejscowionych w każdym mieście liczącym ponad 100 tys. mieszkańców.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200