Firmy komputerowe wspomagają demokrację

I Kongres Samorządu Terytorialnego, który rozpocznie się 16 maja br. w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie, będzie nie mającym dotąd precedensu spotkaniem władz lokalnych z całej Polski. Kongres stawia sobie za cel omówienie stanu zaawansowania reformy administracji publicznej, wymianę doświadczeń i wytyczenie kierunków działania na przyszłość.

I Kongres Samorządu Terytorialnego, który rozpocznie się 16 maja br. w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie, będzie nie mającym dotąd precedensu spotkaniem władz lokalnych z całej Polski. Kongres stawia sobie za cel omówienie stanu zaawansowania reformy administracji publicznej, wymianę doświadczeń i wytyczenie kierunków działania na przyszłość.

Na Kongres zostali zaproszeni m.in.: Prezydent RP, Marszałkowie Sejmu i Senatu, Pani Premier Rządu RP, ministrowie i sekretarze stanu, przywódcy partii politycznych oraz goście zagraniczni: Catherina Lalumiere - Sekretarz Generalny Rady Europy, Elizabeth Gateau - Sekretarz Generalny Rady Gmin Regionów Europy oraz Bengt Mollstedt - Przewodniczący Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Europy.

Propozycję sponsorowania Kongresu otrzymało kilkanaście firm komputerowych, które podpisały lub negocjują umowy z Urzędem Rady Ministrów w sprawie warunków dostaw dla jednostek administracji terenowej. Są to: Dell, Hewlett-Packard, IBM, Intraco I, Microsoft, MSP, Oki, Optimus, Oracle, Otago, Prokom, Silcon, Soft-tronik i . Kongresowi ma towarzyszyć wystawa ofert tych firm.


TOP 200