Firma obsłuży firmy

NAVO oferuje nowe wersje aplikacji Sprzedaż oraz Finanse i Księgowość dla Windows.

NAVO oferuje nowe wersje aplikacji Sprzedaż oraz Finanse i Księgowość dla Windows.

NAVO wprowadziła na rynek kolejną, poprawioną wersję pakietu Firma, przeznaczonego do obsługi działalności handlowej i księgowości firm. Na zestaw składają się dwa niezależne, ale współpracujące programy: Sprzedaż 3.1 oraz Finanse i Księgowość 3.1 dla Windows. Dostępna jest wersja tymczasowa pakietu o ograniczonym czasie funkcjonowania. Jeśli użytkownik jest zainteresowany programem, to po wniesieniu opłaty otrzymuje odpowiedni numer licencji stałej.

System oferuje prosty kreator instalacji, który jednak z niejasnych powodów wymaga co najmniej czterokrotnego uruchamiania konfigurowanej aplikacji.

Oba programy wyposażono w typowe graficzne menu z opuszczanymi roletami, pasek narzędzi oraz pasek statusu. Aplikacje zaprojektowano w ten sposób, iż możliwe jest otworzenie praktycznie dowolnej liczby aktywnych okien, a umieszczone na dolnej listwie programu przyciski pozwalają na szybkie przełączanie się pomiędzy nimi. Rozwiązania uzupełniono w elastyczny system wyszukiwania danych, etykiety z podpowiedziami pojawiające się w „dymkach" oraz rozbudowaną pomoc.

Pakiet pozwala także na pracę w sieci (protokół TCP/IP) oraz umożliwia zarządzanie systemem i przyznawanie użytkownikom szczegółowych uprawnień: administratora, szefa, kierownika, pracownika, gościa.

Finanse i Księgowość

Podstawowe dwa moduły wyposażono w centralne okna gromadzące najczęściej wykorzystywane opcje. W wypadku modułu Finanse i Księgowość w oknie tym umieszczono przyciski: dowód księgowy, zakup, sprzedaż, środki trwałe, wynagrodzenia, kasa, raport bankowy. Program jest w stanie obsługiwać zarówno księgowość pełną, jak i tylko książkę przychodów i rozchodów.

W menu głównym aplikacji projektanci umieścili następujące opcje: dokument, edycja, widok, kartoteka, operacja, raport, definicja, okno oraz pomoc. Moduł Finanse i Księgowość może obsługiwać wszystkie elementy, takie jak: plany kont, grupy kontrahentów i pracowników, rejestry lub wyłącznie elementy wybrane spośród nich. Rozwiązanie korzysta także ze schematów dekretacji i automatów przeksięgowań, umożliwia budowę bilansu i rachunku wyników, obsługuje środki trwałe, wynagrodzenia, kasy i raporty bankowe oraz dowód księgowy. Za pomocą menu dokument użytkownik może korzystać z ewidencji: sprzedaży i zakupów, środków trwałych i wynagrodzeń, deklaracji VAT i PIT, raportów kasowych i bankowych oraz bilansu otwarcia.

Menu widok udostępnia listy kont, dowodów księgowych, strukturę kont, strukturę księgową firmy, rozrachunki itd. Natomiast z poziomu menu kartoteka możemy uruchomić obsługę m.in. środków trwałych, kontrahentów i pracowników, a menu operacje udostępnia takie opcje, jak: wstępne księgowanie, zamknięcie okresu, import i eksport danych, archiwizacja oraz kontrola poprawności danych. Użytkownicy mogą też generować raporty: zestawienie obrotów i sald, plan kont, bilans, rachunek wyników itd.

Moduł Sprzedaż

W module Sprzedaż, za pomocą centralnego okna można uruchomić opcje dotyczące zakupu, sprzedaży, towarów, klientów, kasy oraz raport bankowy. Natomiast z poziomu menu głównego dostępne są opcje: dokument, edycja, widok, kartoteka, operacja, raport oraz definicja i okno. Z poziomu menu widok możemy zobaczyć listy klientów, dostawców, artykułów i usług, faktur oraz hierarchię artykułów. Kartoteki gromadzą dane na temat klientów, dostawców, artykułów i usług, magazynu, grup towarów i kontrahentów oraz firm, krajów, użytkowników, jednostek, a nawet kursów walut. Menu operacje pozwala na uruchomienie m.in. takich funkcji, jak przecena, zamknięcie okresu, kreatora faktur, czy też przeniesienie powiązań z poprzedniego okresu, oraz import danych (niestety wyłącznie z formatu .txt). Zaawansowani użytkownicy bez wątpienia docenią zestaw zdefiniowanych raportów: zamówienia, rozchody, przychody, stan magazynowy, cennik, rozrachunki, przewidywany przepływ gotówki, raport kasowy i bankowy, kontrahenci, zbiorcze polecenie przelewów. Moduł Sprzedaż uzupełniono również o kalendarz.

<hr size=1 noshade>Programy dla firm: Navo Sprzedaż 3.1 Finanse i Księgowość 3.1 dla Windows służące do zarządzania księgowością, finansami i sprzedażą

Producent i dystrybutor:

NAVO

50-457 Wrocław

ul. Dąbrowskiego 4

tel. (+71) 44 21 65

fax (+71) 44 13 57.

Wymagania systemowe: komputer PC z procesorem minimum 386, 4 MB RAM, karta graficzna VGA, ok. 10 MB wolnego miejsca na dysku twardym, MS DOS 3.3, Windows 3.11 lub Windows 95 PL.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200