Firma Engave zmienia profil działania i powołuje nowego dyrektora zarządzającego

Działająca na polskim rynku IT od 2010 roku firma technologiczna Engave S.A. zmienia strategię i przekształca się w dostawcę usług strategicznego doradztwa technologicznego oraz rozwiązań technologicznych IT wspierających transformację cyfrową przedsiębiorstw.

Transformacja cyfrowa stanowi dla wielu organizacji zbyt duże wzywanie, dlatego firma Engave chce im pomagać wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenia i wiedzę technologiczną. Oprócz dostarczania innowacji dla MŚP i korporacji, będzie im świadczyć usługi strategicznego doradztwa technologicznego.

Firmie zależy na holistycznym spojrzeniu na organizację klienta i upatrywaniu skuteczności transformacji cyfrowej w tworzeniu wartości dzięki zintegrowaniu czterech ekosystemów: ekosystemu rozwiązań dla klientów, operacji, technologii i ludzi.

Zobacz również:

  • Wyniki XII konkursu Computerworld Best in Cloud
  • Bez ludzi nie ma sukcesu

Engave chce świadczyć kompleksowe usługi także z zakresu doboru technologii z puli własnych rozwiązań lub swoich partnerów, budowania na tych produktach dodatkowych usług, kreowania innowacji cyfrowych i wdrażaniu tychże według przyjętej metodyki.

Obecnie firma rozwija Ekosystem Rozwiązań dla Klientów. Docelowo będzie to platforma, na której Engave połączy sprzedaż usług doradczych i sprzedaż innowacyjnych narzędzi technologicznych. Za jej pośrednictwem firmy będą mogły zdobyć wskazówki, jak monetyzować inwestycje w rozwiązania cyfrowe. W przyszłości platforma będzie rozbudowywana o dodatkowe wertykalne moduły.

Szeroko zakrojone zmiany w modelu biznesowym skłoniły zarząd do zmian kadrowych i powołania m.in. dyrektora zarządzającego. Będzie nim Olga Zelent, od kilku lat związaną z branżą nowych technologii. Nowej dyrektor powierzono zarządzanie operacyjne i koordynację działań wszystkich działów w firmie, zarówno tych już istniejących, jak i tych, które zostaną utworzone ze względu na nową linię biznesową Engave.

„Realizując nową strategię, będziemy koncentrować się na tworzeniu wartości i dostarczaniu udoskonalonych rozwiązań biznesowych opartych na nowych technologiach. Dzięki temu nasi klienci otrzymają nowe możliwości osiągania przewagi konkurencyjnej i skalowania działalności.” – komentuje Olga Zelent, dyrektor zarządzający Engave S.A.

I dodaje „Konsekwentnie będziemy rozwijać i udostępniać naszym klientom nowoczesne technologie, oprogramowanie i platformy mobilne, tak aby realizowane procesy, były jeszcze bardziej efektywne i przyjazne dla biznesu i ludzi. Znaczną część uwagi poświęcę na wzrost przychodów, realizowany głównie poprzez sukcesywną ekspansję na rynku krajowym. Moim celem jest też edukacja MSP w zakresie nowych technologii i cyfryzacji. Ta świadomość w sektorze jest wciąż zbyt niska. Wspierając budowę strategicznych, zdigitalizowanych rozwiązań, zadbamy o jeden z najważniejszych czynników wzrostów: konkurencyjne zespoły i reskill zagrożonych zmianami stanowisk”.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200