Fińskie firmy inwestują w informatykę

Fińskie zrzeszenie małych przedsiębiorstw, nazywające się Pienteollisuuden Keskusliitto, przeprowadziło ostatnio badanie, z którego wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa w Finlandii przeznaczają na informatykę około 25 proc. procent swoich wydatków inwestycyjnych - jest to równoważne około 2 proc. rocznego obrotu przedsiębiorstwa. Podstawowe kierunki zastosowań to połączenia z bankami, sterowanie produkcją i gospodarka materiałowa.

Fińskie zrzeszenie małych przedsiębiorstw, nazywające się Pienteollisuuden Keskusliitto, przeprowadziło ostatnio badanie, z którego wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa w Finlandii przeznaczają na informatykę około 25 proc. procent swoich wydatków inwestycyjnych - jest to równoważne około 2 proc. rocznego obrotu przedsiębiorstwa. Podstawowe kierunki zastosowań to połączenia z bankami, sterowanie produkcją i gospodarka materiałowa.

Około 80 proc. małych firm używa komputerów. Przy okazji okazało się jednak, że fińscy klienci nie są zadowoleni ze swoich dostawców. Krytykują przede wszystkim politykę cenową oraz niesolidność. Ogólna ocena dostawców produktów informatycznych, wynikająca z badania, to jedynie „zadowalająco".


TOP 200