Fiński TietoEnator przejął firmę Sykora

Główną przyczyną inwestycji Finów w niemiecką Sykorę - posiadającą oddziały na terenie niemal całej Europy Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce - była chęć zaangażowania się w projekty w tej części Starego Kontynentu.

Główną przyczyną inwestycji Finów w niemiecką Sykorę - posiadającą oddziały na terenie niemal całej Europy Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce - była chęć zaangażowania się w projekty w tej części Starego Kontynentu. Przejęta przez TietoEnator spółka specjalizuje się we wdrożeniach systemów inwentaryzacji, opartych głównie na produktach GE Network Solutions (dawniej Smallworld ) i rozwiązaniach do bezpośredniego zarządzania siecią telekomunikacyjną.

TietoEnator to zatrudniający 12 tys. osób koncern ze sprzedażą na poziomie 1,1 mld euro rocznie. Koncern zajmuje się m.in. outsourcingiem oraz usługami związanymi z zarządzaniem zasobami klienta (np. danymi o personelu, klientach, czy obiegiem dokumentów w firmie). „To firma w stylu naszych rodzimych integratorów tyle, że kilkunastokrotnie większa” – mówi Andrzej Sobala, prezes Sykora Polska z Krakowa.

Zobacz również:

Sykora obecna jest w Polsce od 8 lat. Przez ten czas jednak jej konsultanci byli zaangażowani głównie w projekty zagraniczne m.in. w Skandynawii, Niemczech, Czechach, na Słowacji i w Kazachstanie. Od kilkunastu miesięcy spółka mocniej zaangażowała się w rynek polski, głównie dzięki podpisaniu umowy na sprzedaż i wdrożenia produktów Iona Technologies.

„Naszym najważniejszym odbiorcą były dotychczas firmy telekomunikacyjne, a więc klienci, którzy dość mocno odczuwają skutki obecnej sytuacji ekonomicznej. Równocześnie jednak oferujemy rozwiązania irlandzkiej firmy Iona Technologies, która od 11 lat zajmuje się integracją aplikacji zarówno na poziomie technologicznym - przy użyciu technologii CORBA, J2EE, Web Services - jak i na poziomie procesów biznesowych. Mamy nadzieję, że ta działalność będzie przynosić nam coraz większy dochód” - opowiada Andrzej Sobala.

W zakresie oferowania rozwiązań firmy Iona Technologies, głównym celem Sykora Polska jest pozyskanie kilku strategicznych partnerów z branży IT. Użytkownikami rozwiązań Iony są już m.in. PTK Centertel, Nokia Poland, Lido Technologies oraz kilka wyższych uczelni. „W tej chwili czekamy na decyzję naszego nowego udziałowca, który już zapowiadał, że zamierza rozszerzyć zakres swojej działalności m.in. w Polsce” – mówi Andrzej Sobala.


TOP 200