Finanse w oknach

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 1.0 została opracowana przez firmę Navo jako program, który może pracować samodzielnie lub też jako moduł pakietu Navo Firma zawierającego dodatkowo programy Sprzedaż 3.0 oraz Finanse i Księgowość 1.0. Aplikacja działa w środowisku Windows 3.x PL i może obsługiwać wiele firm równocześnie. Cechą szczególną jest to, że znakomicie nadaje się do wykorzystania np. w sklepach spożywczych, czy też placówkach handlowych prowadzących tzw. sprzedaż nieudokumentowaną.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 1.0 została opracowana przez firmę Navo jako program, który może pracować samodzielnie lub też jako moduł pakietu Navo Firma zawierającego dodatkowo programy Sprzedaż 3.0 oraz Finanse i Księgowość 1.0. Aplikacja działa w środowisku Windows 3.x PL i może obsługiwać wiele firm równocześnie. Cechą szczególną jest to, że znakomicie nadaje się do wykorzystania np. w sklepach spożywczych, czy też placówkach handlowych prowadzących tzw. sprzedaż nieudokumentowaną.

Instrukcja i instalacja

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR) wymaga komputera wyposażonego w procesor min. 386SX, 4 MB RAM, kartę grafiki VGA i ok. 5 MB wolnego miejsca na dysku. Program został napisany w Visual Basicu, toteż instalacja jest typowa - steruje nią standardowy program Setup.exe, który dokonuje wszelkich niezbędnych zmian w konfiguracji komputera.

Warto podkreślić, że instrukcja programu - 75 stronicowy, bogato ilustrowany podręcznik - korzystnie wyróżnia się wśród większości dokumentacji tego typu programów na polskim rynku. Jest ona dobrze przygotowana pod względem merytorycznym i ułatwia pracę użytkownikom nie przyzwyczajonym do pracy z komputerem.

Podczas pracy

PKPiR dostarcza wszystkiego, co potrzebne jest przy prowadzeniu księgowości firmy na poziomie książki przychodów i rozchodów. Oprócz samej książki program zawiera rejestry sprzedaży i zakupów VAT, a także narzędzia do ewidencjonowania środków trwałych i dokonywania automatycznej amortyzacji.

Dane wprowadzane do ewidencji VAT-owskiej mogą być dziedziczone przez odpowiednie zapisy w książce, a program oferuje udogodnienia takie jak podręczna kartoteka kontrahentów czy ściągawki z typowymi opisami zdarzeń gospodarczych.

Dwie cechy produktu zasługują na specjalne wyróżnienie. Pierwsza z nich to właśnie tzw. ściągawki, które są rodzajem trwałego schowka dla danych. Pozwalają one na zapis do pliku danych z wybranej formatki. Druga to wbudowany mechanizm automatycznego rozliczania należnego podatku VAT od detalicznej sprzedaży nieudokumentowanej zgodnie z wzorem kwota brutto * stawka VAT / 100 - stawka VAT, co jest przydatne w przypadku rozliczania podatku VAT np. w sklepach spożywczych.

Plusy i minusy

PKPiR dobrze radzi sobie z drukowaniem i raportowaniem. Program potrafi np. drukować zestawienia (pełny wydruk księgi lub rejestrów, wydruk wyniku finansowego, zestawienie sprzedaży w rozbiciu na transakcje, dane do VAT-7 itd.). Wydruk możliwy jest w trybie graficznym lub tekstowym i to nawet na drukarkach DOS, które mają wbudowany niestandardowy rozkład polskich liter - wystarczy jego definicję zapisać w odpowiednim pliku konfiguracyjnym.

Nie ma jednak róży bez kolców. PKPiR nie wiedzieć czemu rozpoczyna numerację wpisów zawsze na początku miesiąca, a nie jak każe ustawa kolejno od początku roku. Jest to dziwne, gdyż po ustawieniu odpowiednich opcji, na wydruku pełnej zawartości księgi wszystko jest w porządku. Szkoda też, że rejestr kontrahentów nie występuje w formacie *.dbf. Mniej byłoby problemów z generowaniem mailingów.


TOP 200