Finanse nie tylko klientów

PKO BP, jako pierwszy polski bank, zdecydował się na zakup zintegrowanego oprogramowania finansowego. Wybrał pakiet Oracle Financials.

PKO BP, jako pierwszy polski bank, zdecydował się na zakup zintegrowanego oprogramowania finansowego. Wybrał pakiet Oracle Financials.

Jednym z głównych powodów zakupu przez PKO BP nowego systemu finansowo-księgowego była zbliżająca się prywatyzacja i konieczność prowadzenia szybkiej wyceny aktywów banku. Wybrano element oprogramowania klasy ERP - Oracle Financials. Wdrażanie bardziej zaawansowanych rozwiązań finansowo-księgowych w polskich instytucjach finansowych stało się, podobnie jak na Zachodzie, pewnego rodzaju trendem. W Polsce, oprócz PKO BP, jednym z pionierów jest Hestia SA. Systemy tego typu mają pomóc w zarządzaniu finansami banków i towarzystw ubezpieczeniowych, w takim samym stopniu, jak systemy bankowe wspomagają zarządzanie finansami klientów tych instytucji.

Małe, a cieszy

Choć w pierwszym etapie z systemu będzie korzystało zaledwie 35 użytkowników, jego rola ma być o tyle znacząca, że usprawni i uporządkuje proces zarządzania finansami wewnętrznymi banku. Obecnie zarządzaniem gospodarką włas-ną zajmuje się w centrali PKO BP prawie 50 osób. Co miesiąc bank zawiera wiele transakcji nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością operacyjną. Nowy system ułatwi również zarządzanie środkami trwałymi. PKO BP nie zamierza jednak wykorzystywać modułu kadrowo-płacowego Oracle'a. Dotychczasowy system Kadry 97 spełnia wymagania firmy.

Konsorcjum Oracle i ComputerLand wygrało przetarg, do którego stanęły również SAP i Softbank proponujący system R/3, a także ICL i ComArch, oferujący aplikację Egeria. O wyborze Oracle Financials zadecydowały większe możliwości konfiguracji systemu deklarowane przez producentów, np. w zakresie planu kont. "Rozmawialiśmy bezpośrednio z producentami, a nie z ich partnerami wdrożeniowymi. SAP oferował nam przejście na własny plan kont. Egeria natomiast to system młody i jeszcze nie do końca sprawdzony" - mówi Jacek Pulwarski, dyrektor departamentu informatyki PKO BP.

W skład zakupionego pakietu wchodzi księga główna, zobowiązania i należności, zarządzanie środkami trwałymi, ale także uzupełnienia standardowego oprogramowania dokonane przez programistów ComputerLandu. Firma stworzyła m.in. moduł obsługujący zawierane umowy.

Terenowe finanse

Wdrożenie aplikacji Oracle potrwa kilka miesięcy. Od jego oceny zależy ewentualne rozszerzenie instalacji na 13 terenowych oddziałów banku. W tym sensie wdrożenie w centrali ma charakter pilotażowy. "Jednym z ważnych kryteriów, które miały wpływ na podjęcie decyzji o wdrożeniu nowego systemu finansowo-księgowego, jest spodziewane zmniejszenie liczby pracowników zajmujących się zarządzaniem gos-podarką własną. Będziemy zadowoleni, jeżeli zmniejszy się ono o kilkanaście procent, co pozwoli nam skierować pracowników do innych, równie ważnych prac" - mówi Jacek Pulwarski.

Poza departamentem zarządzania centralą, z Oracle Financials mają korzystać także inne komórki organizacyjne firmy. Jedna z nich, departament infrastruktury i administracji ogólnej, ma docelowo stosować aplikację do oceny opłacalności przyszłych projektów inwestycyjnych banku.

Innym miernikiem powodzenia implementacji ma być redukcja czasu i wysiłku potrzebnego do uzyskania sprawozdania finansowego, choć szybkość jego przygotowania nie jest czynnikiem tak krytycznym, jak w przypadku działalności operacyjnej banku. "W działalności operacyjnej księgi muszą być zamykane każdego dnia, w przypadku gospodarki własnej nie ma takiego obowiązku" - stwierdza Jacek Pulwarski.

Działalność podstawową obsługuje system Zorba, którego wdrożenie w ostatnich 100 oddziałach ma zakończyć się w 1999 r. Szef informatyki banku jest przekonany, że dzięki powszechnemu zastosowaniu Zorby w oddziałach będzie można zakończyć eksploatację wysłużonych, stosowanych wcześniej aplikacji. Zorba i Oracle Financials będą całkowicie niezależne, dane mają być przetwarzane wspólnie i prezentowane jedynie na najwyższym poziomie agregacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200