Finanse i bankowość - System na 100% normy

Informatykom z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w 2003 i 2005 roku udało się zapewnić stuprocentową dostępność systemu WARSET, od którego zależy ciągłość prowadzenia sesji na parkiecie.

Informatykom z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w 2003 i 2005 roku udało się zapewnić stuprocentową dostępność systemu WARSET, od którego zależy ciągłość prowadzenia sesji na parkiecie.

Już w 1992 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych możliwe było prowadzenie notowań w systemie ciągłym, choć wówczas jeszcze ograniczonych wyłącznie do obligacji Skarbu Państwa. Stało się to możliwe dzięki zainstalowaniu pierwszego dużego serwera - IBM AS/400 i systemowi stworzonemu samodzielnie przez warszawską giełdę. Dane do tego systemu były początkowo wprowadzane z dyskietek, a nie online. Przez kilka pierwszych lat funkcjonowania giełdy sesje odbywały się dwa razy w tygodniu - we wtorki i czwartki. Rozpoczęcie notowań ciągłych akcji pierwszych pięciu spółek stało się możliwe w 1995 r. Zlecenia z biur maklerskich były przesyłane za pomocą terminali systemu giełdowego.

Ewolucja i rewolucja na parkiecie

Finanse i bankowość - System na 100% normy
Od tamtej pory dojrzał rynek giełdowy, na którym inwestorzy indywidualni mogą przez Internet składać zlecenia nie tylko na akcje i obligacje, ale także na - wprowadzone całkiem niedawno, patrząc z perspektywy 15 lat działania GPW - instrumenty pochodne. Zmienił się również system wspomagający pracę warszawskiej giełdy. Prawie sześć lat temu zakończono bowiem wdrożenie zakupionego z giełdy Euronext systemu WARSET. Ze względu na jego architekturę była to zmiana rewolucyjna. Nowe rozwiązanie umożliwiło prowadzenie w trybie ciągłym wszystkich transakcji. Wówczas podłączone do tego systemu były 42 polskie domy maklerskie. Dzisiaj podłączone są do niego także banki i zagraniczne firmy inwestycyjne, tzw. zdalni członkowie.

Przez ostatnie lata GPW dokonała wielu modyfikacji systemu WARSET. Głównie dotyczyły one zmian funkcjonalnych, takich jak wprowadzenie dynamicznych widełek cen notowanych instrumentów. Został również zbudowany profesjonalny system odpowiedzialny za opisywanie, konstruowanie, obliczanie i publikowanie w czasie rzeczywistym indeksów giełdowych.

Finanse i bankowość - System na 100% normy

Jerzy Kruszewski, dyrektor departamentu informatyki

Dział Informatyki GPW prowadzi też wiele projektów niezwiązanych z głównym systemem. Dotyczą one m.in. oprogramowania hurtowni danych, za pośrednictwem której GPW m.in. publikuje zestawienia i analizy statystyczne. Wdrożono także system Oracle E-Business Suite, który wspomaga księgowość Giełdy, a obecnie implementowany jest nowy system kadrowo-płacowy. Informatycy GPW świadczą również usługę na rzecz domów maklerskich w zakresie serwisowania oprogramowania klienckiego.

"Zasługą tego zespołu jest to, że w latach 2003 i 2005 system WARSET nie miał ani sekundy przestoju w czasie trwania sesji giełdowej. To prawdopodobnie ewenement na skalę światową. Żadnej innej giełdzie się to jeszcze nie udało" - mówi Jerzy Kruszewski, dyrektor Departamentu Informatyki GPW. Normą określoną przez Światową Federację Giełd jest dostępność na poziomie 99,5%. Jak zapewnia Jerzy Kruszewski, WARSET "nigdy nie był pod kreską". Elementem bezpieczeństwa i gwarancją wysokiej niezawodności systemu jest funkcjonujący Plan Ciągłości Działania. Giełda okresowo dokonuje jego sprawdzenia. W tego typu ćwiczeniach biorą udział również instytucje, bez których nie byłoby możliwe funkcjonowanie obrotu giełdowego, a więc domy maklerskie i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Czas na zmiany

Finanse i bankowość - System na 100% normy

Ludwik Sobolewski, prezes zarządu

Przez ostatnie sześć lat platforma technologiczna, na której pracuje system WARSET, nie została zmieniona. Rozwiązanie stosowane przez Giełdę Papierów Wartościowych wciąż pracuje na - kupionych jeszcze w 1998 r. - serwerach Tandem 70006 i 70004, firmy przejętej w międzyczasie przez Compaq Computer, a następnie połączonej z HP.

Przewidywania dotyczące dynamiki rozwoju rynku prowokują jednak do decyzji związanych z rozwojem systemu. Kierownictwo Giełdy Papierów Wartościowych podjęło już takie decyzje, obejmujące m.in. zmianę platformy sprzętowej.

Podstawowym systemem wspomagającym pracę warszawskiej giełdy jest system WARSET. System pracuje w klastrze serwerów Tandem 70006 i 70004. Wdrożono także - pracujący na Linuxie - system Oracle E-Business Suite, który wspomaga księgowość GPW. Łącza dzierżawione z gwarantowaną przepustowością wykorzystywane są do komunikacji z biurami maklerskimi. Stałymi łączami są przesyłane dane do Komisji Papierów Wartościowych, dwóch ośrodków Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, TVP i redystrybutorów informacji.


TOP 200