Filtr na Sieć

Firma "CC" Otwarte Systemy Komputerowe poinformowała o nowych rozwiązaniach w oprogramowaniu MIMEsweeper: MAILsweeper i WEBsweeper amerykańskiej firmy Clearswift. Są to aplikacje służące do ochrony sieci przed zalewem niepożądanych danych zawartych w przesyłkach e-mail, stronach WWW i plikach dostępnych przez FTP.

Firma "CC" Otwarte Systemy Komputerowe poinformowała o nowych rozwiązaniach w oprogramowaniu MIMEsweeper: MAILsweeper i WEBsweeper amerykańskiej firmy Clearswift. Są to aplikacje służące do ochrony sieci przed zalewem niepożądanych danych zawartych w przesyłkach e-mail, stronach WWW i plikach dostępnych przez FTP.

Funkcje MAILsweeper i WEBsweeper obejmują:

- identyfikację i usuwanie wirusów z załączników oraz sesji HTTP

- blokowanie i usuwanie przesyłek e-mail na podstawie analizy pól nagłówka

- blokowanie (usuwanie) określonych typów załączników

- wykrywanie słów kluczowych i fraz w treści przesyłki

- różnicowanie reguł filtracji w zależności od nadawcy i odbiorcy

- "kwarantannę" dla podejrzanych przesyłek, archiwizację przesyłek

- funkcje alertu, raportowania i audytu, blokadę appletów Java, komponentów ActiveX i ukrytych formularzy

Zobacz również:

- usuwanie wybranych typów danych, np.: audio, video, cookies, itd.

- obsługę autentykacji użytkowników

- wykrywanie i usuwanie pornografii

- filtrowanie adresów URL na podstawie stale aktualizowanej tematycznej bazy danych.

MAILsweeper i WEBsweeper współpracują również z większością popularnych skanerów antywirusowych, pozwalają też na blokowanie dostępu do nieznanych programów, aplikacji Java i skryptów.

Więcej informacji:

http://www.mimesweeper.pl


TOP 200