FileNet Email Manager

Firma FileNet udostępniła oprogramowania FileNet Email Manager. Jest to nowy pakiet utworzony w oparciu o platformę FileNet P8, wspomagający organizowanie, monitorowanie, pobieranie, przechowywanie i współużytkowanie informacji z wiadomości poczty elektronicznej.

FileNet Email Manager jest rozwiązaniem pozwalającym korzystać z informacji zawartych w wiadomościach pocztowych w procesach komunikacyjnych i biznesowych firmy przy jednoczesnym uproszczeniu i zautomatyzowaniu definiowania wiadomości pocztowych jako rekordów biznesowych. Technologia wykorzystana w oprogramowaniu FileNet Email Manager opiera się na zdefiniowanych regułach. FileNet Email Manager stosuje predefiniowane reguły biznesowe na poziomie serwera do automatycznego przypisywania wiadomościom odpowiednich kryteriów cyklu życia.

FileNet Email Manager jest komponentem platformy ECM FileNet P8 i umożliwia ścisłe dopasowanie wiadomości pocztowych do kluczowych aplikacji firmy. Integruje się z systemami poczty elektronicznej, takimi jak Microsoft Exchange i Lotus Notes oraz z aplikacjami użytkowymi, takimi jak Microsoft Office.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200