FileNet Compliance Framework

Firma FileNet, zajmująca się rozwiązaniami z zakresu zarządzania informacją w przedsiębiorstwie (Enterprise Content Management - ECM), opracowała strukturę ramową ECM umożliwiającą zarządzanie zagadnieniami związanymi z kontrolą zgodności działań firmy z obowiązującymi przepisami.

FileNet Compliance , wykorzystująca platformę FileNet P8, pozwala na wdrożenie procesów umożliwiających reakcję na zmianę przepisów oraz oferuje organizacjom możliwość zarządzania informacjami. Może komunikować się z różnymi istniejącymi systemami działającymi w firmie.

Struktura ma umożliwiać zmniejszenie ryzyka związanego z działalnością, wykorzystując architekturę rejestrującą określone zdarzenia i mającą możliwość reakcji na te zdarzenia w czasie rzeczywistym – w celu obsługi zmieniających się przepisów i wymagań.

Zobacz również:

  • Nowe środowiska pracy i zarządzania
  • FileNet Compliance Framework ma pomóc w zachowaniu jednolitego podejścia do określonych operacji w całej firmie oraz ułatwić kontrolę i zarządzanie rekordami i procesami biznesowymi. Pozwoli na śledzenie w czasie rzeczywistym informacji dotyczących tego, kto i co robi w systemie, w jakim czasie i w jakim miejscu systemu. Umożliwi to następnie weryfikację procesu zbierania informacji dla audytorów wewnętrznych i kontrolerów zewnętrznych i analizę tego, w jaki sposób i dlaczego podjęto określone decyzje.

    FileNet Compliance Framework ma być dostępna w drugim kwartale 2004 roku. Więcej informacji pod www.FileNet.com/Compliance


    TOP 200