Federacje e-biznesu

Federacyjna baza Cohera jest obecnie promowana jako narzędzie do agregowania danych o usługach i produktach dla firm zajmujących się handlem elektronicznym. Początkowo zestaw Cohera Data Federation System, wprowadzony w kwietniu 1999 r., zapewnia jednakowy dostęp do danych, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji i zarządzającej bazy.

Analitycy są zdania, że Cohera popełniła błąd, wprowadzając na rynek produkt trudny pojęciowo i technologicznie, bez wyraźnie sprecyzowanych zastosowań. Istnieje wprawdzie zapotrzebowanie na technologie integrowania baz danych w federacje, ale trudności w implementowaniu zniechęcają nawet entuzjastów. Obecnie Cohera, założona przez Michaela Stonebrakera, jednego z twórców relacyjnej bazy Ingres i obiektowo-relacyjnej Illustry, zdecydowała zmienić swój produkt tak, by był lepiej przystosowany do obsługi katalogów używanych w transakcjach biznes-biznes i w handlu elektronicznym.

Obecnie firma oferuje zmieniony produkt Cohera E-Catalog System w cenie 75 tys. USD (połowa ceny wcześniejszej). E-Catalog może integrować dane statyczne i dynamiczne oraz aktualizować katalogi.


TOP 200