Farm Frites Poland modernizuje system ERP

Od czerwca br. jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcji frytek w Europie korzysta z najnowszej wersji systemu QAD Enterprise Applications.

Według przedstawicieli Farm Frites Poland, decyzja o modernizacji wykorzystywanego wcześniej rozwiązania QAD łączyła się z koniecznością zwiększenia elastyczności procesów produkcyjnych i skrócenia czasu reakcji na zmiany popytu rynkowego. Założone cele osiągnięto dzięki usprawnieniom w zakresie funkcjonalności systemu i wdrożeniu nowego, opartego na technologii .NET, interfejsu obsługi. "Prowadzimy ciągłe działania zmierzające do dalszej optymalizacji procesu wytwórczego. Usprawnienia koncentrują się przede wszystkim na procesie sterowania i raportowania produkcji. Dzięki nim jesteśmy w stanie uzyskać precyzyjną informację na temat stanu produkcji, terminów, kosztów i generowanych zysków. W konsekwencji, wpływa to na dalszą poprawę uzyskiwanych marż" - mówi Dariusz Wierzbicki, dyrektor informatyki w Farm Frites Poland. Zdaniem przedstawicieli firmy Farm Frites Poland, unowocześnienie oprogramowania QAD EA przyniosło szereg korzyści w takich obszarach, jak planowanie produkcji i spedycji. Projekt aktualizacji obejmował również wdrożenie oprogramowania integracyjnego QXtend. Na bazie jego funkcjonalności oprogramowanie klasy ERP zostało zintegrowane z innymi rozwiązaniami wykorzystywanymi w zakładzie produkcyjnym. Projekt zrealizowano w ciągu 10 miesięcy.

Zobacz również:


TOP 200