Expert za darmo

Od stycznia Simple SA udostępnia najnowszą wersję bezpłatnego programu do podstawowej obsługi dokumentacji w małej firmie - Simple Expert 2.04.

Od stycznia Simple SA udostępnia najnowszą wersję bezpłatnego programu do podstawowej obsługi dokumentacji w małej firmie - Simple Expert 2.04.

Nowa wersja dostępna jest bezpłatnie po wypełnieniu ankiety na stroniehttp://www.simple.com.pl/expert . Od 1 kwietnia br. niezbędne będzie uzyskanie klucza licencyjnego na korzystanie z programu, który także będzie udzielany nieodpłatnie.

Zobacz również:

program umożliwia dokonywanie analizy zakupów i sprzedaży oraz wszystkich operacji w książce przychodów i rozchodów. Rozbudowana została zdefiniowana lista kontrahentów. Simple Expert składa się z: księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przebiegu samochodu, zestawienia oraz kosztów eksploatacji samochodu, rejestru zakupów (z rozliczaniem podatku VAT) oraz rejestru sprzedaży (również z rozliczaniem VAT-u). Pozwala także wypełnić a następnie wydrukować dokumenty typu PIT-5, VAT-7 oraz fakturę VAT.


TOP 200