Experdata

Francuska firma Experdata proponuje zdalne "mostki" B150 do sieci lokalnych.

Francuska firma Experdata proponuje zdalne "mostki" B150 do sieci lokalnych. Wyroby te umożliwiają zdalne łączenie dwóch sieci typu 802.3, jak Ethernet, Che-apernet, DBase T, FOIRL lub Starlan. Dialog zachodzi poprzez wyspecjalizowane łącze z automatycznym filtrowaniem i pełną przejrzystością wobec protokołów. Informacje przekazywane są z prędkością od 2400 b/s do 2 Mb/s. Projektanci są zdania, że to oryginalne urządzenie jako jedyne spośród występujących na rynku, przy bardzo konkurencyjnej cenie, oferuje takie możliwości jak filtrowanie w protokole lub filtrowanie adresów "broadcast" i "mul-ticast". Umożliwia optymalizację przepływu w wyspecjalizowanej linii. Nader przydatna okazuje się funkcja ciągłego i automatycznego zapamiętywania adresów: dzięki niej "mostek" cechuje się łatwością uruchomienia i prostotą użytkowania. Zdolność filtracyjna wynosi 14800 pakietów na sekundę, zaś transferowa do 8000 pakietów na sekundę.

Seria "mostków" ExperLink (modele B100 i B150) umożliwia bezpośrednie łączenie sieci, eliminując klasyczną kaskadę.

jeśli chodzi o zabezpieczenie, wyświetlanie danych statystycznych o przepływie ułatwia nadzór ramek odbieranych, nadawanych czy filtrowanych. Ponadto urządzenie B150 wysyła ramki testujące, rozpoznawane przez urządzenie na drugim końcu linii, realizując funkcję nadzoru logicznego i funkcjonalnego połączenia. Podstawową zaletą rozwiązania jest integracja ciągłego autonadzorowania "mostka": uniemożliwia blokowanie się systemu. Pozwala na uniknięcie incydentów poprzez filtrowanie kolizji i nieprawidłowych ramek.

Informacja: Soclete Exper-data, 16 nie St. Denis, 92100 Boulogne-Billancourt,Fran-cja, tel. 46034854, fax 48256915, tlx MTCI 201410.


TOP 200