Exchange/RightFax/CalXpress3

RightFax i CalXpress3 są dość łatwe w administrowaniu, ale - podobnie jak przy wszystkich opisywanych rozwiązaniach - przed powierzeniem im dodatkowych funkcji koniecznie trzeba dobrze poznać system poczty: dodatkowy wysiłek nie pójdzie na marne. Niestety, w tym przypadku mrówcza praca przygotowawcza nie przynosi należnych efektów: skrzynka pocztowa w systemie z Exchange jest najmniej uniwersalna z omawianej grupy.

RightFax i CalXpress3 są dość łatwe w administrowaniu, ale - podobnie jak przy wszystkich opisywanych rozwiązaniach - przed powierzeniem im dodatkowych funkcji koniecznie trzeba dobrze poznać system poczty: dodatkowy wysiłek nie pójdzie na marne. Niestety, w tym przypadku mrówcza praca przygotowawcza nie przynosi należnych efektów: skrzynka pocztowa w systemie z Exchange jest najmniej uniwersalna z omawianej grupy.

Jeśli się zbuduje...

Po tym rozwiązaniu można się spodziewać najbardziej przejrzystej i najbezpieczniejszej struktury sieci. Przeznaczyliśmy oddzielne serwery dla funkcji dostępu, przetwarzania rozmów telefonicznych, poczty i faksów, nie powierzając podwójnej funkcji żadnemu komputerowi. Po części wynikło to z zaleceń dostawców (RightFax proponował uruchomienie swojego produktu na oddzielnym serwerze), a częściowo z natury produktu CallXpress3, który jest połączeniem sprzętowo-programowym, przypominającym z zewnątrz tradycyjny system poczty głosowej.

Byliśmy dość pesymistycznie nastawieni, kiedy okazało się, że oprogramowanie CallXpress3 działa w systemie OS/2 Warp Server 3.0 - nie jest to bowiem system najlepszy do administrowania. Tymczasem nasze obawy okazały się nieuzasadnione, gdyż CallXpress3 jest już zainstalowany na komputerze 486/33 SX z 32 MB RAM. Oczywiście, niewielka byłaby z tego korzyść, gdyby oprogramowanie do obsługi rozmów telefonicznych było trudne w administrowaniu, na szczęście nie jest.

Zdając sobie zapewne sprawę z obciążenia (subiektywnego czy obiektywnego), jakim jest konieczność użycia OS/2, firma Applied Voice Technology zamierza już w kwietniu tego roku udostępnić nową wersję oprogramowania, o nazwie CallXpressNT. Jak sama nazwa wskazuje, udoskonalony CallXpress będzie działać tylko w systemie Windows NT. Firma zapowiada, że będzie sprzedawać CallXpress3 do systemu OS/2 i zapewniać do niej pomoc techniczną jeszcze przez jakiś czas, ale przypuszczamy, że prace rozwojowe nad tą wersją zostały zaniechane.

Jeżeli Applied Voice Technology pomyślnie zdoła przejść na nową platformę, CallXpressNT będzie zwycięzcą. CallXpress3 bez wątpienia jest już najlepszy. Dodanie lub usunięcie pojedynczej skrzynki pocztowej lub grupy skrzynek jest bardzo łatwe, a ponadto można dokonywać zmian w całej grupie, korzystając z jednej skrzynki jako szablonu. Również funkcje raportowania w CallXpress3 są solidne, a przy tym pozwalają na zachowanie raportów i przeczytanie ich lub wydrukowanie później. Program zawiera wygodną funkcję tworzenia kopii zapasowych, można też dodać do niego modem i zdalnie administrować systemem. Wreszcie tryb diagnozowania przełączeń w module CallXpress3 sprawia, że bliższy kontakt z komputerowo-telefoniczną hybrydą jest jakby nieco mniej straszny. W trybie tym w zrozumiały i przejrzysty sposób są wyświetlane dane z portów i operacje wewnętrznej centralki telefonicznej.

Funkcje zarządzania w RightFax obejmują moduły ComprisingServer, WorkServer i BoardServer, a także aplikację FaxAdmin. Funkcje te nie zostały tak scentralizowane jak w CallXpress3, ale również są zorganizowane dobrze. RightFax proponuje najlepsze możliwości obsługi faksów spośród omawianych produktów; przy czym funkcje te są rozproszone czytelnie po różnych programach. RightFax to jedyny produkt, który zapewnia kompletną implementację podpisów plików, dające się analizować kody rozliczeń i routing według najmniejszego kosztu, dzięki czemu administratorzy mogą weryfikować faksy, tak aby były dostarczane w czasie, gdy obowiązuje najtańsza taryfa. Wreszcie - co jest bardzo istotne przy budowaniu uniwersalnej odbiorczej skrzynki pocztowej - importowanie list użytkowników z systemu NT i NetWare do pakietu RightFax jest bardzo łatwe.

...to się pożałuje

Po wykonaniu wszystkich prac przygotowawczych, korzystanie z utworzonej uniwersalnej skrzynki odbiorczej przyniosło rozczarowanie. W przeciwieństwie do zestawu GroupWise/FaxServe/CallWare, w tym systemie nie ma wizualnych wskaźników pozwalających na rozróżnienie rodzajów komunikatów. Nie mogliśmy również uzyskać dostępu do poczty elektronicznej i faksów przez telefon, jak to jest możliwe w zestawie Notes/Intuity/TOS. Aby go uzyskać, należałoby uruchomić CallXpress3 nie z Exchange, lecz z Microsoft Mail, cc:Mail lub Notes.

Nie wzbudziła zachwytu integracja CallXpress3 z Exchange. Największym problemem było to, że CallXpress3 przechowuje swoje komunikaty oddzielnie w hierarchii Exchange (zobacz ilustracja ekranu). Kłóci się to z naszym poczuciem tego, czym powinna być uniwersalna skrzynka pocztowa, czyli koncepcją jednego okna, z którego zarządza się różnymi rodzajami informacji. Applied Voice Technology zamierza poprawić niedopracowanie w przyszłości - ale jeszcze nie w oczekiwanej wkrótce wersji CallXpressNT.

Po pobraniu poczty głosowej z serwera CallXpress3 jest ona dostarczana w postaci listu elektronicznego z dodatkiem pliku .WAV. Kiedy kliknie się dwukrotnie na komunikat poczty elektronicznej, pojawia się mały panel sterujący jak w magnetofonie (jest to applet klienta modułu CallXpress3, o nazwie Desktop Message Manager - biurkowy menedżer komunikatów); można wówczas odsłuchać plik. Podobnie jak w innych rozwiązaniach, odsłuchiwać komunikaty można za pomocą karty dźwiękowej komputera lub przez słuchawkę telefoniczną. Pełna aplikacja Desktop Message Manager (wersja 1.0) sprawnie udostępnia użytkownikowi różne opcje, np. rejestrowanie komunikatów powitalnych lub zmiana hasła.

Integracja RightFax z Exchange jest znacznie lepsza niż pakietu CallXpress3. Kiedy faks jest kierowany z wewnętrznej centralki telefonicznej do serwera RightFax, ten ostatni posyła powiadomienie w postaci komunikatu poczty elektronicznej do skrzynki odbiorczej Exchange u odbiorcy. Dwukrotne kliknięcie na powiadomienie powoduje przesłanie dodatku zawierającego faks i otwarcie przez RightFax interfejsu użytkownika o nazwie FaxUtil. Za pomocą FaxUtil można wyświetlić lub wydrukować faks, a także - korzystając z opcjonalnego modułu rozpoznawania pisma - dokonać jego konwersji na dający się redagować tekst. Ponieważ faks jest komunikatem poczty elektronicznej z załącznikiem, można nim zarządzać za pomocą Exchange, jak każdym innym komunikatem pocztowym, a więc np. udzielić odpowiedzi, przesłać go następnemu adresatowi lub zapisać do archiwum.

RightFax funkcjonował szczególnie dobrze, kiedy używaliśmy programu FaxUtil do nadawania faksów. Z jednego okna dialogowego można w łatwy sposób adresować faksy, przydzielać kody rozliczeń, ustawiać szczegóły transmisji i jej priorytety, a także dodawać notatki do strony tytułowej.

RightFax okazał się tak dobrym produktem, że podniósł ocenę rozwiązania, które skądinąd jest zaledwie przeciętne. Gdybyśmy mieli wybierać spośród opisanych w tym przeglądzie najlepszy program do obsługi faksów, zarówno z punktu widzenia administratora, jak i użytkownika, bez wahania wskazalibyśmy na RightFax.


TOP 200