Exadata w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii

W Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii zakończyło się wdrożenie wydajnej platformy Oracle Exadata Database Machine, na którą przeniesiono kluczowe aplikacje wspomagające działalność instytucji.

W wyniku rozstrzygnięć przetargu z maja 2012 r. na zakup zintegrowanej platformy sprzętowej dla baz danych dostarczona została platforma Oracle Exadata Database Machine z silnikiem bazy danych Oracle Database Enterprise Edition. Przystąpiono do migracji baz danych na maszynę Oracle Exadata – przełomowego środowiska bazodanowego, gwarantującego niespotykaną wcześniej pojemność i szybkość przetwarzania.

W pierwszym etapie na platformę przeniesiono bazy danych wykorzystywane przez GUGiK. Na początku 2013 r. zakończono następną fazę – przeniesienie na platformę Exadata kluczowych systemów dziedzinowych Urzędu. Geoportal udostępnia dane przez interaktywną przeglądarkę map z narzędziami umożliwiającymi wyszukiwanie i przeglądanie danych przestrzennych. W kolejnym etapie projektu zostaną określone wymagania dotyczące optymalizacji logicznej funkcjonowania systemów.

„Nowe środowisko informatyczne wprowadziło nową jakość w sposobie korzystania z naszych systemów IT" – twierdzi Marek Szulc, kierownik projektu Geoportal2 w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. „Pierwsza korzyść to możliwość jednoczesnej wydajnej pracy wielu użytkowników korzystających z aplikacji pochodzących od różnych dostawców. Usprawnienia nastąpiły w obszarze zarządzania środowiskiem IT. Uzyskaliśmy możliwość zintegrowanej i wydajnej obsługi dużych wolumenów danych”.


TOP 200