Europol zbada trendy rozwoju cyberprzestępczości

Wystartował jeden z największych międzynarodowych programów konsultacyjnych dotyczących cyberprzestępczości, który pomoże rządom, organom ścigania i przedsiębiorstwom w skutecznej walce z przestępcami internetowymi.

Projekt 2020 obejmuje badania prowadzone przez Międzynarodowy Sojusz ds. Cyberbezpieczeństwa (International Cyber Security Protection Alliance - ICSPA) pod kierownictwem Europolu. Ich celem jest analiza aktualnych trendów w cyberprzestępczości oraz ich prognozowanie na najbliższe lata.

Cyberprzestępczość stała się dobrze zorganizowanym biznesem. Powstały całe infrastruktury wspierające dostawców usług przestępczych - od hostingu stron internetowych po generowanie danych weryfikacyjnych kart kredytowych. Wzrosła również liczba ukierunkowanych ataków mających na celu wyłudzenie danych poufnych.

Zobacz również:

  • Co to jest XSS? Wyjaśnienie na temat ataków typu cross-site scripting
  • Darknet na celowniku organów ścigania

"W ciągu ostatnich dwóch lat infrastruktury o znaczeniu krytycznym na całym świecie były codziennie atakowane zarówno przez zorganizowane sieci przestępcze, jak i hakerów sponsorowanych przez rządy państw" - mówi John Lyons, Chief Executive w International Cyber Security Protection Alliance.

Europol oczekuje, że scenariusze zagrożeń będą się szybko rozwijać. Użytkownicy usług w chmurze nie zawsze wiedzą, komu powierzają swoje dane. Internet Rzeczy (Internet of Things) może natomiast spowodować nasilenie się ataków na urządzenia medyczne i najważniejsze komponenty infrastruktury.

"Ponieważ dwie trzecie mieszkańców świata nie korzysta jeszcze z internetu i będzie się do niego stopniowo podłączać, należy oczekiwać, że pojawią się nowi przestępcy, nowe ofiary i nowe rodzaje zagrożeń" - mówi dr Victoria Baines, doradca strategiczny ds. cyberprzestępczości w Europolu.

Projekt 2020 połączy wiedzę i doświadczenie organów ścigania oraz przedsiębiorstw, instytucji i społeczności profesjonalnych zrzeszonych w organizacji ICSPA.

Komisja Europejska zleciła Europolowi utworzenie Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (European Cybercrime Centre - EC3). W przedsięwzięciu weźmie również udział policja londyńskiego City oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (European Network and Information Security Agency - ENISA).

Wśród przedsiębiorstw, które przystąpiły do Projektu 2020, znalazły się: Visa Europe (usługi płatnicze), Shop Direct Group (największa brytyjska sieć zakupów domowych), Transactis (firma wyspecjalizowana w gromadzeniu i analizowaniu informacji o klientach oraz zapobieganiu oszustwom) i Yodel (firma logistyczna). Dołączy do nich siedem spośród największych na świecie przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w zabezpieczeniach systemów informatycznych: McAfee, CGI Canada, Atos, Cassidian, Digiware, Core Security i Trend Micro.

W Projekcie 2020 wezmą również udział specjaliści z dwóch światowych społeczności profesjonalnych - (ISC)2 (International Information System Security Certification Consortium - Międzynarodowe Konsorcjum ds. Certyfikatów Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych) oraz IAP (International Association of Public Prosecutors - Międzynarodowe Stowarzyszenie Prokuratorów).

"Od kilku lat mamy do czynienia z coraz bardziej zaawansowanymi atakami ukierunkowanymi na konkretne cele. Spowodowały one nie tylko poważne straty finansowe, ale - co może okazać się jeszcze groźniejsze w skutkach - kradzież własności intelektualnej w takich sektorach, jak obronność, lotnictwo i kosmonautyka, przemysł naftowy i petrochemiczny, usługi finansowe oraz przemysł wytwórczy i farmaceutyczny" - powiedział dyrektor wykonawczy ICSPA, John Lyons. "Cyberprzestępcy są trudnymi przeciwnikami, ponieważ działają w międzynarodowych strukturach i sprawnych sieciach. Dotychczasowe próby połączenia wysiłków w walce z cyberprzestępczością w skali międzynarodowej napotykały wiele przeszkód. W ramach Projektu 2020 po raz pierwszy udało się skupić specjalistów z całego świata, którzy będą wykrywać i usuwać słabe punkty naszego systemu, zanim przestępcy zdążą je wykorzystać".

Celem Projektu 2020 jest gromadzenie i analizowanie danych dotyczących rozwoju cyberprzestępczości. Opracowane w jej ramach informacje i zalecenia zwiększą świadomość rządów, firm i obywateli oraz ułatwią im obronę przed zagrożeniami. Projekt przewiduje również publikację rekomendacji i artykułów przeglądowych na temat nowych scenariuszy zagrożeń oraz stworzenie mechanizmu monitorowania, który pomoże organizacjom walczącym z cyberprzestępczością.

"Cybeprzestępczość rozwija się równie szybko, jak technologia. Rozwój technologii postępuje w takim tempie, że do powszechnego użytku wchodzą dziś urządzenia, których niedawno nawet sobie nie wyobrażaliśmy. Ponadto przestępcy wciąż nas zaskakują i szybko przemieszczają po całym świecie. Udało się nam jednak skupić przy jednym stole siły, które mogą to zmienić" - mówi dr Baines z Europolu, która będzie zarządzała Projektem 2020.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200