Europie wciąż brak informatyków

Według ostatnich badań IDC, przeprowadzonych na zlecenie Cisco Systems, w całej Unii Europejskiej brakuje dziś ok. 120 tys. informatyków zajmujących się technologiami sieciowymi. W ciągu trzech lat liczba nieobsadzonych etatów wzrośnie do 350 tys., co stanowić będzie ok. 14% ogólnej liczby pracowników zajmujących się sieciami.

Według ostatnich badań IDC, przeprowadzonych na zlecenie Cisco Systems, w całej Unii Europejskiej brakuje dziś ok. 120 tys. informatyków zajmujących się technologiami sieciowymi. W ciągu trzech lat liczba nieobsadzonych etatów wzrośnie do 350 tys., co stanowić będzie ok. 14% ogólnej liczby pracowników zajmujących się sieciami.

Największy niedobór dotknie nowych członków UE, a także kraje takie, jak Rosja, Turcja i Ukraina. W Europie Środkowo-Wschodniej już dziś 11,5% etatów dla specjalistów sieciowych pozostaje nieobsadzonych. Na Węgrzech pozostaje wolnych ok. 10,5% etatów, a w Estonii, Polsce i Rumunii ok. 16%. W 2008 r. na największy niedobór specjalistów ds. sieci cierpieć będzie Ukraina (33% etatów), Turcja (29,1%) i Rosja (24,5%).


TOP 200