Europejski rynek elektronicznego handlu bezprzewodowego rośnie w siłę

Wartość transakcji przeprowadzanych w Europie za pośrednictwem telefonów komórkowych do roku 2003 wyniesie 23,7 mld USD - wynika z raportu przygotowanego przez brytyjską firmę Durlacher Research.

Wartość transakcji przeprowadzanych w Europie za pośrednictwem telefonów komórkowych do roku 2003 wyniesie 23,7 mld USD - wynika z raportu przygotowanego przez brytyjską firmę Durlacher Research.

Europejscy operatorzy telefonii komórkowej są przygotowani do gwałtownego wzrostu przychodów osiąganych z usług internetowych i w przyszłości będą pełnić funkcję głównych portali internetowych - twierdzą autorzy raportu zatytułowanego "Mobile Commerce".

Z raportu wynika, że europejski rynek usług handlu bezprzewodowego wzrośnie z ok. 333 mln USD uzyskanych w roku ubiegłym do 23 mld USD w roku 2003. Oznacza to, że Stany Zjednoczone mają 2 lata opóźnienia w stosunku do Starego Kontynentu, jeżeli chodzi o rozwój tego rynku.

Europa przewodzi pod względem stosowania i rozwoju aplikacji, co jest w dużym stopniu uwarunkowane wysoką liczbą wykorzystywanych telefonów i powszechnym uznaniem systemu GSM jako głównego standardu cyfrowej telefonii komórkowej. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych nadal nie osiągnięto takiego consensusu co do standardu i nie zdecydowano się na podstawowy typ terminala, co zaowocowało opóźnieniami we wprowadzaniu na rynek odpowiednio dużej liczby telefonów umożliwiających stosowanie nowych usług.