Europejski bank organów

Transplantacje organów przeprowadza się tym skuteczniej, im większą liczbę biorców i dawców uda się skontaktować z sobą. Gdy jest to niemożliwe, wiele osób umiera czekając na przeszczep, a jednocześnie potrzebne im organy nie są wykorzystywane, bo nie wiadomo, gdzie szukać biorców, którzy ich potrzebują. Informacja o przeszczepach jest ograniczona granicami państwowymi i barierami językowymi. Wspólnota Europejska zamierza zmienić tę sytuację. Powołano Transplant Euro-Computer Network (TECN), który będzie rejestrować pacjentów czekających na przeszczep w kilku krajach Europy.

Transplantacje organów przeprowadza się tym skuteczniej, im większą liczbę biorców i dawców uda się skontaktować z sobą. Gdy jest to niemożliwe, wiele osób umiera czekając na przeszczep, a jednocześnie potrzebne im organy nie są wykorzystywane, bo nie wiadomo, gdzie szukać biorców, którzy ich potrzebują. Informacja o przeszczepach jest ograniczona granicami państwowymi i barierami językowymi. Wspólnota Europejska zamierza zmienić tę sytuację. Powołano Transplant Euro-Computer Network (TECN), który będzie rejestrować pacjentów czekających na przeszczep w kilku krajach Europy.

TECN ma zmniejszyć marnotrawstwo organów, umożliwić wprowadzenie porównywalnych technik transplantacji w różnych krajach stanowiąc przykład integracji informatycznej krajów europejskich, których rządy ten program sponsorują.

W zasadzie nic, prócz braku pieniędzy, nie stoi na przeszkodzie, by Polska włączyła się do tego programu. Przygotowanie systemu TECN powierzono Alcatel TITN Answare, paryskiemu oddziałowi telekomunikacyjnego giganta. Do sieci już jest podłączanych 6 agencji dawców w Holandii, Niemczech, Beneluxie, Francji, W. Brytanii i Skandynawii. Prowadzone są rozmowy z organizacjami dawców w Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Razem 15 organizacji ma wnieść wkład w wysokości 4,3 mln USD, co stanowi połowę potrzebnych nakładów. Pozostała część zostanie wpłacona z funduszy Wspólnoty Europejskiej. TECN będzie siecią całkowicie dedykowaną, tzn. będzie używana tylko do jednego celu - dopasowania dawcy i biorcy. Przystępujące do programu szpitale będą zgłaszać mające organy i w ciągu kilku minut system określi najbardziej stosownego biorcę w Europie. W ciągu kilku godzin pacjent będzie przygotowany do operacji, a organ przesłany samolotem lub helikopterem do jego szpitala.

Podstawowym wyposażeniem w szpitalu wymaganym przez sieć TECN jest PC 486 z zegarem 33 MHz i 1 GB pamięci, wyposażony w LAN i kartę X.25. Zdaniem lekarzy inwestycja jest zaskakująco tania w prównaniu ze spodziewanymi korzyściami medycznymi.


TOP 200