Europejska kolebka GSM

Na rynku europejskim telefonia GSM uznawana jest za tradycyjną. Karierę rozpoczyna system DCS 1800.

Na rynku europejskim telefonia GSM uznawana jest za tradycyjną. Karierę rozpoczyna system DCS 1800.

Pierwsze telefony komórkowe w Europie zadzwoniły w roku 1981, a w styczniu 1992 r. w Finlandii wystartowała pierwsza komercyjna sieć GSM (Global System for Mobile Telecommunication). Od tego czasu liczba abonentów GSM w krajach europejskich liczona jest już w milionach, a telefonem komórkowym posługują się nie tylko osoby o wysokim statusie społecznym, lecz również przeciętnie zarabiające. Często powodem wstrzymywania się od zakupu telefonu komórkowego nie jest bariera finansowa, a jedynie obawa przed utratą prywatności.

Europa - kolebka GSM

Najgęstsze pokrycie siecią GSM występuje w Niemczech i W. Brytanii, a w Europie Wschodniej na Węgrzech (wskaźnik lepszy nawet niż w niektórych krajach zachodnich). Najwyższe ceny usług są w Niemczech, Belgii i w Szwajcarii, najniższe w - W. Brytanii i krajach skandynawskich.

W Europie, oprócz działających sieci, pojawia się obecnie system DCS 1800, który jest odmianą cyfrowej telefonii. DCS1800 działa na dużą skalę na razie tylko w Niemczech i w W. Brytanii, a w pojedynczych miastach również we Francji i Szwajcarii. Inną odmianą jest system PCS1900, który przeznaczono dla rynku amerykańskiego. Istnieją już plany opracowania i wprowadzenia do produkcji telefonu światowego (tzw. GSM WorldPhone), który pracowałby jednocześnie w systemach GSM900, DCS1800 oraz PCS1900.

Szwedzki sukces

Krajem, który w Europie osiągnął obecnie największy sukces w zakresie rozwoju telefonów komórkowych, jest Szwecja. Przy 450 tys. km kw. powierzchni i populacji liczącej 9 mln mieszkańców, liczba wszystkich linii telefonicznych w wynosi tam prawie 6 mln, z czego ok. 4,5 mln to linie używane przez osoby prywatne. Wartość szwedzkiego rynku telefonii komórkowej obliczana jest na 5,7 mld koron (ok.1 mld USD, z czego 4,2 mld koron przypada na telefony działające w sieci analogowej i 1,5 mld na GSM). W szwedzkiej sieci analogowej działa obecnie ok. 800 tys. telefonów komórkowych (sieć NMT 450 - ok. 250 tys., sieć NMT 900 - ok. 550 tys.). W roku 1997 we wszystkich miastach liczących ponad 50 tys. mieszkańców ma działać sieć DCS 1800.

Do przyczyn sukcesu telefonii cyfrowej w Szwecji należy zaliczyć wysoki stopień zamożności społeczeństwa oraz uwarunkowania geograficzne. Szwecja jest bowiem krajem górzystym o małej gęstości zaludnienia, gdzie większość powierzchni stanowią tereny trudno dostępne. Koszt inwestycji w telefonię tradycyjną jest relatywnie wysoki w porównaniu do telefonii komórkowej, z tego też względu państwo stymulowało rozwój tej ostatniej.

Widziane z Paryża

We Francji działa ponad 1,1 mln telefonów komórkowych, podzielonych między trzech operatorów. Największym z nich jest Itineris z 750 tys. abonentów, drugi co do wielkości to SFR, który ma ponad 250 tys. abonentów.

Początkowo konkurencja między francuskimi operatorami telefonów komórkowych polegała na jak najszybszym rozwoju sieci. W chwili kiedy dwaj główni operatorzy pokryli siecią central bazowych całą powierzchnię kraju, na rynek wszedł we wrześniu br. najmłodszy operator Bouygues Telecom, działający w systemie DCS 1800.

Niemiecka potęga

W dziedzinie telekomunikacji Niemcy są największą potęgą w Europie. Nad Łabą działa już ponad 5 mln abonentów sieci telefonii komórkowej. Najstarszą jest analogowa sieć "C" z 800 tys. abonentów. Kolejne dwie, "D1" oraz "D2", działają w systemie GSM. Najmłodszą działająca w standardzie DCS1800 jest sieć "E plus", czyli "E1", której operatorem jest konsorcjum E Plus Mobilfunk. W przyszłym roku rozpocznie działalność E2 - druga sieć DCS1800.

Pokrycie sieciami GSM w Niemczech obejmuje cały kraj, a operatorzy koncentrują się głównie na zwiększeniu pojemności w obszarach miejskich i trasach komunikacyjnych. Sieć "E plus", która nie planuje pełnego pokrycia kraju, zamierza to rekompensować niższymi cenami rozmów. Ponadto "E plus" zapewnia łączność w kolejkach podziemnych w kilku miastach, co wskazuje na to, że przeznaczona ona jest nie tylko dla ludzi zamożnych. Mimo że ogólnie koszty łączy telefonii komórkowej w Niemczech są najwyższe w Europie, to notuje się szybki przyrost jej abonentów. Achim Muth, rzecznik prasowy firmy DeTeMobil, powiedział: "Boom trwa, więc nasze ceny nie mogą być całkiem złe".

Argumentami w walce o aboneneta toczonej przez operatorów są m.in. niższe ceny, lepsze pokrycie siecią, jakość usług, zawieranie coraz większej liczby usług w opłacie podstawowej. Ostatnio wprowadzono specjalne taryfy dla klientów, którzy podpisują umowę abonencką na dwa lata: stała opłata miesięczna dla nich wynosi w przybliżeniu tyle samo, co za łącze w sieci stałej!

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200