Europejska elektroniczna portmonetka

Na wniosek Komisji Europejskiej, Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) podjął się koordynowania prac rządów i firm nad wprowadzaniem wspólnych norm dla tzw. kart inteligentnych (smart cards).

Na wniosek Komisji Europejskiej, Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) podjął się koordynowania prac rządów i firm nad wprowadzaniem wspólnych norm dla tzw. kart inteligentnych (smart cards).

Początkowo prace skoncentrują się na opracowaniu norm dla kart inteligentnych stosowanych przy regulowaniu opłat drogowych oraz technologii tzw. elektronicznej portmonetki.

Podobnie jak karty telefoniczne, pozwalające użytkownikom na płacenie za jednostki połączeniowe (impulsy) do późniejszego wykorzystania, elektroniczne portmonetki (określane także mianem kart zapamiętujących wartości) pozwalać będą - zdaniem Bruno Baugniesa, kierownika projektu im poświęconego w belgijskiej firmie EuroPay Internet S.A. - na wydatkowanie żądanej sumy pieniędzy w dowolnym miejscu Europy.

Przedsięwzięcie to podjęte było w odpowiedzi na wezwanie ministrów łączności Krajów Wspólnoty Europejskiej z listopada ub.r., dotyczące przyspieszenia procesu standaryzacji w celu łatwiejszego wprowadzania nowych usług.

W styczniu br. Komisja Europejska podpisała z CEN kontrakt przewidujący wspomaganie finansowania rozwoju standardów europejskich dla uniknięcia niezgodności specyfikacji opracowywanych w ramach inicjatyw rządowych z przygotowywanymi w firmach komercyjnych.

W rezultacie, jak ujął to przedstawiciel CEN, chociaż poszczególne rządy krajów Wspólnoty Europejskiej i instytucje finansowe opracowują krajowe czy firmowe standardy, to jednak uczestniczą w pracach CEN, aby zadbać "o pokierowanie ustaleniami" na swoją korzyść. Przykładowo -Visa, EuroPay i Master Card znajdują się w grupie uczestników pertraktacji, zmierzających do ustalenie wspólnych norm dla technologii portmonetki elektronicznej, mimo iż każda z nich oddzielnie przygotowuje także własne specyfikacje - przyznał urzędnik CEN.

Grupy robocze CEN współpracują także z Europejskim Komitetem Norm dla Bankowości.

Nie są jeszcze znane żadne szczegóły techniczne dotyczące zaawansowania projektu.


TOP 200