Europejska e-konomia

Europejscy politycy i przemysłowcy zapowiedzieli inicjatywę, mającą na celu przystosowanie gospodarki Starego Kontynentu do rewolucji internetowej. Powołana w tym celu Europejska Fundacja Internetowa (www.eifonline.org) ma za zadanie przyspieszyć zmiany ustawowe niezbędne do przystosowania gospodarki europejskiej do Internetu.

Fundacja będzie jedynie wyznaczać główne cele i pomagać w tworzeniu polityki ramowej Unii, dotyczącej rozwoju Internetu.

Do podstawowych celów Fundacji należy: rozwój demokracji elektronicznej, wprowadzenie Internetu do szkół, eliminowanie barier w rozwoju handlu elektronicznego, zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, przystosowanie systemów podatkowych do nowej ekonomii i ustalenie zasad uczciwej konkurencji w niej obowiązujących.

Europejską Fundację Internetową reprezentuje 53 członków Parlamentu Europejskiego. Fundacja ma także wsparcie finansowe 17 dużych przedsiębiorstw europejskich, członków-założycieli, w tym francuskiego Alcatela, British Telecommunications czy niemieckiego Siemensa.


TOP 200