Europejczycy mniej optymistyczni

Jak wynika z badania Standard Eurobarometr przeprowadzonego przez TNS Opinion, ponad połowa Europejczyków nie spodziewa się poważnych zmian w swoim życiu w najbliższym roku, jedna trzecia uważa, że ich życie się poprawi, a 13% - że się pogorszy.

W porównaniu z poprzednią edycją badania, poziom optymizmu obniżył się. W zeszłym roku 37% respondentów uważało, że ich życie w ciągu 12 miesięcy się poprawi, a 11% że się pogorszy.

TNS Opinion obliczył "indeks optymizmu", czyli różnicę między odsetkiem respondentów, którzy uważają, że ich życie się poprawi a odsetkiem tych, którzy spodziewają się pogorszenia. W tym roku wyniósł on plus 17 punktów, czyli o 9 punktów mniej niż wiosną 2007 roku.

Najbardziej optymistyczni okazali się w tej edycji badania Szwedzi - indeks optymizmu wyniósł plus 38 punktów, Duńczycy (33 punkty), Hiszpanie i Irlandczycy (po 29) oraz Rumuni (28). Indeks optymizmu miał wynik ujemny na Węgrzech (minus 22 punkty), w Czechach (minus 5) i w Portugalii (minus 1).

W Polsce 29% respondentów uznało, że ich życie poprawi się w ciągu najbliższego roku, 54% nie spodziewa się żadnych zmian, 5% nie ma zdania, a 12% obawia się pogorszenia sytuacji.


TOP 200