Europa nie dla hinduskich outsourcerów?

Kryzys gospodarczy miał doprowadzić do otwarcia europejskiego rynku outsourcingu procesów biznesowych na tańsze usługi świadczone przez dostawców z Indii i Dalekiego Wschodu. Nie do końca okazało się to prawdą.

Analizy firmy Forrester Research pokazują, że w Europie popularność usług świadczonych przez hinduskich outsourcerów rośnie stosunkowo powoli. Europejskie firmy preferują dostawców lokalnych lub globalne koncerny specjalizujące się w outsourcingu procesów biznesowych. W bardzo niewielkim stopniu zmieniła to obecna sytuacja ekonomiczna. W ujęciu przychodowym hinduskie firmy obsługują tylko ok. 15% europejskiego rynku BPO. W ciągu roku finansowego, zakończonego 31 marca br., wpływy indyjskich firm z tytułu usług outsourcingowych świadczonych na rzecz europejskich podmiotów wyniosły niecałe 14 mld USD. Źródłem większości tych przychodów były usługi realizowane dla firm z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Całkowita wartość europejskiego rynku usług outsourcingu procesów biznesowych jest szacowana na ponad 93 mld USD. Według ekspertów, świadczy to o niedojrzałości i niedopasowaniu możliwości hinduskich dostawców do oczekiwań klientów z Europy. Głównymi powodami takiego stanu rzeczy mają być bariery kulturowe i językowe oraz niedopasowanie modeli biznesowych i obowiązujących w Europie standardów.


TOP 200