Europa jest silna aplikacjami

Cechą charakterystyczną dla europejskiego przemysłu programistycznego jest koncentracja na segmencie oprogramowania biznesowego.

W tym sektorze działa większość europejskich producentów aplikacji. Mniej liczne są natomiast grupy firm wyspecjalizowane w rozwoju narzędzi programistycznych, oprogramowania warstwy pośredniej czy oprogramowania infrastrukturalnego. Analitycy IDC szacują, że setka największych producentów oprogramowania z Europy w 2009 r. kontrolowała ok. 20% światowego rynku oprogramowania przemysłowego oraz systemów klasy ERP, SCM i CRM. Tymczasem udział setki największych europejskich dostawców oprogramowania w światowym rynku oprogramowania klasy middleware, rozwiązań z zakresu zarządzania informacjami i systemów infrastrukturalnych nie przekracza 5%. Podobny podział kompetencji analitycy IDC obserwują wśród dostawców oprogramowania w modelu usługowym. Zdecydowana większość europejskich producentów aplikacji w modelu SaaS koncentruje się na rozwiązaniach biznesowych. Rzadkością w ofertach europejskich dostawców są oferowane w formie usługi rozwiązania wspierające zarządzanie infrastrukturą IT i narzędzia programistyczne. Zdaniem analityków, największą liczbą firm wyspecjalizowanych w produkcji oprogramowania w Europie pochwalić mogą się Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Pod względem aktywności w branży oprogramowania biznesowego na tle Europy wyróżniają się również państwa Beneluksu (Belgia, Holandia i Luksemburg) oraz kraje skandynawskie.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200