Euro w Krajowej Izbie Rozliczeniowej

W tym roku istotnej redukcji powinien ulec koszt międzynarodowych przekazów płatniczych w Europie, także dla klientów banków w Polsce. Krajowa Izba Rozliczeniowa planuje bowiem uruchomienie od 7 lutego 2005 r. systemu rozliczeń transakcji krajowych w euro (pisaliśmy o tych planach w Computerworld 15/2004).

W tym roku istotnej redukcji powinien ulec koszt międzynarodowych przekazów płatniczych w Europie, także dla klientów banków w Polsce. Krajowa Izba Rozliczeniowa planuje bowiem uruchomienie od 7 lutego 2005 r. systemu rozliczeń transakcji krajowych w euro (pisaliśmy o tych planach w Computerworld 15/2004).

Miesiąc później powinien zacząć działać system rozliczeniowy Step2 wykorzystywany do transgranicznych transakcji bankowych. Ma to doprowadzić do istotnej redukcji opłat za zagraniczne przelewy bankowe, obecnie dochodzące nawet do kilkudziesięciu euro. W taryfie Krajowej Izby Rozliczeniowej będzie to 0,49 zł i 0,25 zł odpowiednio za transakcje wychodzące i przychodzące. W systemie tym będzie można realizować transakcje o wartości do 12,5 tys. euro. Oczywiście są to stawki dla banków, które same stanowią o tym, ile za przekaz zapłaci klient.

W 2004 r. KIR zanotował ok. 30 mln zł zysku przy 140 mln zł przychodów. Co ciekawe, Krajowa Izba Rozliczeniowa notuje rosnące zyski przy stałym spadku opłat za pojedynczą transakcję (o 30% w 2004 r. i o 17% w 2005 r.), co związane jest z przyrostem liczby realizowanych pojedynczych transakcji. Obecnie za jedną transakcję w systemie ELIXIR (standardowa forma przy rozliczeniach przelewów bankowych) trzeba zapłacić 0,10 zł (0,07 zł przy uwzględnieniu dostępnych systemów rabatowych). "To koszt obróbki informacji, który jest u nas coraz mniejszy" - mówi Tadeusz Ołdakowski, prezes zarządu

Krajowej Izby Rozliczeniowej. W systemie EuroELIXIR będzie to 0,15 zł za transakcję. Dziennie KIR realizuje do 3,5 mln transakcji. "Przez cały czas działania systemu elektronicznych rozliczeń nie zdarzyło się, aby jakakolwiek transakcja została zrealizowana, by wypadł choć jeden dzień rozliczeniowy" - dodaje.

Dzisiaj operacje transgraniczne stanowią mniej niż 1% wszystkich transakcji realizowanych przez europejskie izby rozliczeniowe. Do 2008 r. zostanie jednak w Europie wdrożony system jednolitego systemu płatniczego SEPA (Single European Payment Area). Będzie to oznaczać konieczność zmiany roli narodowych izb rozliczeniowych. Dlatego Krajowa Izba Rozliczeniowa dąży do tego, aby stać się ważnym elementem europejskich struktur rozliczeniowych. Od jej obecnej aktywności zależy miejsce, jakie zajmie w paneuropejskiej izbie rozliczeniowej. Zgodnie z założeniami SEPA obywatel Unii Europejskiej, który ma konto lub karty płatnicze w dowolnym z państw członkowskich, w niedalekiej przyszłości powinien być w stanie zrealizować wszystkie operacje w dowolnym z banków, tak jakby była to jego macierzysta placówka.


TOP 200